All posts tagged "Cybersäkerhetsincidenter"

  • Rekommendationer med anledning av senaste tidens cybersäkerhetsincidenter

    Ett antal cybersäkerhetsincidenter av olika slag påverkar svenska verksamheter för tillfället. Både privata och offentliga aktörer är drabbade. MSB och den nationella funktionen CERT-SE vill uppmana verksamheter till att ha en ökad bevakning av sin it-miljö för...

    • Posted december 7, 2022
    • 0