Alla inlägg taggade "Debattartikel"

 • Så kan vi få en bättre fungerade privatbostadsmarknad

  Nuvarande utformning av amorteringskravet och flera skatter kopplade till bostäder bidrar till inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. En annan utformning av dem inom ramen för en helt statsfinansiellt neutral reform kan bidra till en betydligt mer effektiv bostadsmarknad, skriver...

  • Skrivet augusti 16, 2020
  • 0
 • Fordonsägare behandlas som livegna utan hänsyn till försämrad miljöbelastning

  Alla pratar om miljö och om vikten att ställa om i TV, Radio, tidningar, men då är det väl dags att börja fatta kloka beslut som faktiskt leder till mindre miljöpåverkan. – Under ett antal år har...

  • Skrivet juli 29, 2020
  • 0
 • Ska vem som helst kunna öppna bilverkstad

  Tillsammans borde vi ta fram ett regelverk med krav för att öppna en verkstad. Kravställare borde vara SFVF, NTF, MRF, M Sverige, Konsumentverket, Sveriges Konsumenter, Försäkringsbolag och Motorförarnas Helnykterhets Förbund. – Är det vettigt att vem som...

  • Skrivet juli 21, 2020
  • 0
 • Varför ska bilverkstäder följa lagstiftningen

  Sverige har idag ett ständigt växande parallellsamhälle som vi har tappat kontrollen över, varför ska bilverkstäder följa lagstiftningen när andra aktörer utför deras jobb olagligt utan att någon agerar? Alla ska vara lika inför lagen men klyftan...

  • Skrivet juli 14, 2020
  • 0
 • Sverige riskerar att gå över ån efter vatten i jakten på el

  Sveriges nya regering vill förbjuda försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar redan till år 2030. Omställningen får aktörer inom branschen att vädra morgonluft och kräva en snabb utbyggnad av elnätet. När det handlar om att använda...

  • Skrivet april 7, 2019
  • 0
 • Förbjud inte Örebros friskolor

  Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om att gå vidare med ett vinsttak för välfärdsföretag, det är helt oseriöst av Socialdemokraterna och Miljöpartiet att låta Vänsterpartiet diktera villkoren. Det är ett parti som i grund och botten...

  • Skrivet mars 12, 2018
  • 0