All posts tagged "Debattartikel"

 • Viktigt med satsning på friskvård

  Fackförbundet Vision har vid ett flertal tillfällen påtalat för Örebro kommun vikten av att kommunen som arbetsgivare arbetar förebyggande vad gäller våra medlemmars hälsa i form av att höja friskvårdsbidraget. Vid varje tillfälle har vi fått ett...

  • Posted mars 26, 2024
  • 0
 • Antisemitismen måste kartläggas

  De senaste månaderna har en långvarig konflikt i Gaza-området åter blossat upp, i ett område sedan länge präglat av stora motsättningar faller nu oskyldiga människor offer för brutalitetens terror. Trots att konflikten kan kännas främmande märks svallvågor...

  • Posted mars 24, 2024
  • 0
 • Eldupphör enda alternativet för att stoppa svältkatastrof

  Det som just nu utspelar sig i Gaza är en tragedi som inte går att beskriva i ord. Svälten i framför allt norra Gaza är överhängande då humanitärt bistånd inte har nått regionen på över 100 dagar,...

  • Posted mars 10, 2024
  • 0
 • Mer skyddad skog inte lösningen på vår tids utmaningar

  Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och bidrar till att naturen bättre kan stå emot klimatförändringar. För att bevara mångfalden av arter måste vi inom skogsnäringen främja olika typer av skogsmiljöer. Andelen skog...

  • Posted november 19, 2023
  • 0
 • Fler vårdadministratörer ger mer tid för patienterna

  Fler vårdadministratörer i Region Örebro ger mer tid för patienterna, det är brist på vårdadministratörer i Örebro län. Det leder till att läkare och sjuksköterskor behöver lägga mer tid på administration i stället för att ägna sig...

  • Posted maj 7, 2023
  • 0
 • Tack Stefan på akuten i Örebro

  Akuten på USÖ Örebro, stället som man absolut inte vill besöka, om man självklart inte måste och är man där så finns det en orsak. Jag var där ikväll på grund av att mitt öra packade ihop,...

  • Posted maj 1, 2023
  • 0
 • Politikerna måste prioritera medarbetarna

  Kommun- och regionpolitiker i Örebro län formerar sig nu inför kommande mandatperiod, flera förslag som lyftes under valrörelsen handlar om att stärka välfärden. Men för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb måste det till viktiga...

  • Posted september 26, 2022
  • 0
 • Johan Schnürer i debattartikel

  Johan Schnürer i debattartikel: ”Mer forskning krävs för bättre vård”. ”Öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning – för att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård” I Aftonbladet argumenterar rektor Johan Schnürer tillsammans med andra...

  • Posted september 16, 2022
  • 0
 • Henrik Larsson i debattartikel om adhd

  ”Lösryckta politiska förslag hjälper inte” – Henrik Larsson i debattartikel om adhd i valrörelsen, det hjälper inte med lösryckta politiska förslag om adhd – utan förankring i verkligheten eller i forskningen Det skriver Henrik Larsson tillsammans med...

  • Posted augusti 27, 2022
  • 0
 • Efterlyses – En saklig debatt om skogen

  Nyligen beslutade Miljöpartiet vid sin stämma om att tydliggöra sin åsikt i frågan om skogen, partiet ska arbeta för en ny grön skogspolitik där hyggesfritt skogsbruk främjas och där kalhyggen begränsas till storlek och antal.     ...

  • Posted oktober 28, 2021
  • 0