All posts tagged "En lång resa"

  • ”En lång resa” av Leia

    En lång resa På de vilda haven På de öppna haven Med fötter På stenbelagd mark Där så många stått Där så många gått Som många kommit till Som många lämnat Av alla former Av känslor Att...

    • Posted december 24, 2022
    • 0