All posts tagged "EU-parlamentet"

 • EU-parlamentet röstade för att återställa natur

  Efter tisdagens omröstning, står det klart att EU-parlamentet röstat ja till att införa en lag om att återställa natur. Men en omröstning i ministerrådet i mars bland medlemsländerna återstår, innan lagen kan bli av. WWF uppmanar Sverige...

  • Posted februari 29, 2024
  • 0
 • Feministiska lagförslag klubbade i utskott

  Igår godkände EU-parlamentets ansvariga utskott slutuppgörelserna, om två lagförslag som stärker kvinnors rättigheter. Det handlar om direktivet mot det könsbaserade våldet, och direktivet mot människohandeln. – Det här är något som vi i vänstern jobbat i många...

  • Posted februari 16, 2024
  • 0
 • EU nära historisk lag för att bekämpa våld mot kvinnor

  Igår nådde EU-parlamentet och medlemsländerna en historisk uppgörelse, om en ny EU-lag för att bekämpa våld mot kvinnor. Vänstergruppens förhandlare Malin Björk är nöjd, även om det i slutändan inte blev någon europeisk samtyckeslag. – Vi i...

  • Posted februari 7, 2024
  • 0
 • Ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi

  EU Parlamentet tar ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi. Smurfit Kappa, global ledare inom hållbara förpackningar, stödjer EU:s förordning om förpackningar och förpackningsavfall (Packaging and Packaging Waste Regulation’s – PPWR) som en del av Europas Green Deal-mål....

  • Posted november 25, 2023
  • 0
 • Seger i kampen mot prostitution

  I går ställde sig EU-parlamentet bakom uppmaningen att sexköp borde förbjudas i alla EU:s medlemsländer, det är ett stort och viktigt steg för att skydda kvinnor och flickor och stoppa utnyttjandet i prostitutionsindustrin. I texten beskrivs det...

  • Posted september 15, 2023
  • 0
 • EU-parlamentet röstade ja till att restaurera natur

  En historisk dag när EU-parlamentet röstat ja till att restaurera natur. –Igår var en historisk dag. EU kan nu börja arbetet med att baxa lagstiftningen om att återställa natur i hamn. Äntligen kan EUs ekosystem få nytt...

  • Posted juli 13, 2023
  • 0
 • Ökat konsumentskydd för kryptoinvesteringar

  Den 20 april 2023 röstade EU-parlamentet om godkännande av den s.k. MICA-förordningen. MiCa, eller Markets in Crypto Assets, är en EU-rättsakt som tar sikte på införande av en EU-gemensam lagstiftning avseende kryptotillgångar. Den förväntas att få stor...

  • Posted maj 5, 2023
  • 0
 • Förslag i EU-parlamentet hotar svensk skogsindustri och energiförsörjning

  En tredjedel av sysselsättningen och intäkterna till den svenska skogsindustrin riskerar att försvinna om ett EU-förslag får majoritet i EU-parlamentet. Svensk skogsindustri tvingas stå tillbaka när flera EU-länder saknar viljan att uppfylla Parisavtalet. – Eftersom huvuddelen av...

  • Posted januari 22, 2022
  • 0
 • EU-parlamentet kräver krafttag mot det könsbaserade våldet

  Nu ställde sig en klar majoritet av EU-parlamentet bakom ett betänkande som kräver att EU och medlemsländerna gör mer för att bekämpa våld mot kvinnor. Malin Björk, som är författare till betänkandet, är glad och lättad. –...

  • Posted september 19, 2021
  • 0
 • EU-parlamentet ryter ifrån

  EU-parlamentet ryter ifrån – viktigt beslut för djurförsöksfri forskning och EU:s cirka 10 miljoner försöksdjur. Den 15 september antog EU-parlamentet en resolution, där de uppmanar EU-kommissionen att ta fram en övergripande handlingsplan för att fasa ut användningen...

  • Posted september 17, 2021
  • 0