EU-parlamentet röstade ja till att restaurera natur

By on 13 juli, 2023
Arkivbild

En historisk dag när EU-parlamentet röstat ja till att restaurera natur.

–Igår var en historisk dag. EU kan nu börja arbetet med att baxa lagstiftningen om att återställa natur i hamn. Äntligen kan EUs ekosystem få nytt liv. Trots att lagförslaget redan vattnats ur en del är det bråttom att lagen kommer på plats för dagens och framtida generationer, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Efter en rafflande omröstning under EU-parlamentets session i Strasbourg vann ja-sidan med knapp marginal. Fram till idag har också 1 miljon människor gett sitt stöd till lagen genom underskrifter eller signaturer.

Lagen om naturrestaureringen har kantats av konflikter och åkt berg-och dalbana i EU de senaste månaderna. Den konservativa EPP-gruppen i EU-parlamentet var så kritiska till kommissionens förslag att man inte ens ville förhandla om det. Miljöministrarna i EUs ministerråd lyckades i juni ena sig om ett kompromissförslag som Sverige sedan röstade nej till.

– Det är en mycket viktig lag som kan bidra till att vända den negativa trenden för biologisk mångfald. Det är den första stora lagstiftningen om biologisk mångfald sedan art-och habitatdirektivet lades fram för tre decennier sedan, säger Gustaf Lind.

Tolv svenska EU-parlamentariker (S, MP, L, V och C) röstade i slutomröstningen för parlamentets ståndpunkt (inklusive ändringar). Nio röstade emot (M, KD och SD). Miljöorganisationer, tusentals forskare och en mängd företag har ställt sig bakom förslaget.

Efter omröstningen följer förhandlingar mellan EU-parlamentet, medlemsländernas regeringar och EU-kommissionen

– Nu ser vi fram emot en konstruktiv trilog under ledning av det spanska ordförandeskapet för att landa i en stark lagstiftning om restaurering av EUs natur, säger Gustaf Lind.

Fakta: EU-kommissionen lade i juni 2022 fram sitt förslag till naturrestaureringslagstiftning. Den är en del av EUs gröna giv för en ”fortsatt och hållbar återställning av en motståndskraftig natur med biologiskt mångfald”. Målet är åtgärder som totalt täcker minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta år 2030 och samtliga ekosystem som behöver återställas till år 2050. År 2021 hade bara 15 procent av livsmiljöerna god bevarandestatus och 81 procent dålig bevarandestatus, enligt Europeiska miljöbyrån (EEA).

Sverige/EU
Örebronyheter

Källa: WWF

You must be logged in to post a comment Login