All posts tagged "Fjärde Kvartal"

  • Positivt helår trots negativt fjärde kvartal för byggmaterialhandeln

    Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 0,5 procent under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Året har resulterat i tre kvartal med positiv...

    • Posted januari 26, 2020
    • 0