Positivt helår trots negativt fjärde kvartal för byggmaterialhandeln

By on 26 januari, 2020
Arkivbild

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 0,5 procent under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Året har resulterat i tre kvartal med positiv tillväxt och ett med negativ tillväxt. Totalt landade den ackumulerade tillväxten på plus 2,7 procent för helåret 2019.

Fjärde kvartalet var positivt för Stockholmsregionen mätt på jämförbara enheter, jämfört med samma period föregående år. I resterande fyra regioner var fjärde kvartalet negativt. Under höst- och vintermånaderna var det kategorierna ”dörrar”, ”köksinredning” och ”fönster och glasvaror” som bidrog mest till tillväxten i branschen. Dessa tre produktkategorier står för ungefär en femtedel av branschens omsättning.

– Att fjärde kvartalet blev svagt negativt beror delvis på en svagare novembermånad, säger Monica Björk VD, för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. – Den positiva tillväxten i branschen var högre 2019 än under 2018, trots ett svagare fjärde kvartal. Över hälften av företagen tror på ökad försäljning, vilket indikerar en positiv start på det nya året.

Tabell. Produktkategorier efter störst bidrag till branschens tillväxt, Q4 2019, löpande priser (förra kvartalets position inom parentes)

Produktkategori
1. Dörrar
2. Köksinredning
3. Fönster och glasvaror (2)
4. Skivmaterial (1)
5. Golvvaror

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa HUI Research
Via Byggmaterialindex erbjuds branschens parter möjligheten att prenumerera på ett unikt beslutsunderlag om byggmaterialhandelns utveckling. Prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper. Produktgruppsstatistiken baseras på branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.

You must be logged in to post a comment Login