All posts tagged "Flygskatt"

 • Flera förklaringar till att färre flyger

  Flera förklaringar till att färre flyger – Transportstyrelsen har utrett flygskatten. Transportstyrelsen har analyserat det första halvåret med flygskatt med syftet att beskriva utvecklingen på svenska flygplatser. Slutsatsen är att det är första gången antalet passagerare minskat...

  • Posted januari 10, 2019
  • 0
 • Flygskatten sänker prognosen för flygresor

  Transportstyrelsen sänker sin vårprognos över flygtrafiken jämfört med vad myndigheten beräknade i höstas, orsaken är att den nyligen inrättade flygskatten förväntas leda till färre flygresor. Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas nu öka med 2,6 procent...

  • Posted april 20, 2018
  • 0
 • Ny flygskatt utan klimatnytta skadlig för Sverige

  Nu meddelar regeringen att Sverige inför den hårt kritiserade flygskatten. Förslaget till en nationell flygskatt har mött hård kritik av remissinstanser där myndigheter, regioner och näringsliv är djupt oroade för skattens konsekvenser. Starkast har kritiken varit mot...

  • Posted augusti 31, 2017
  • 0
 • Sågad flygskatt till lagrådet

  Regeringen beslutade att skicka ett förslag om ny flygskatt till lagrådet för granskning, skattens utformning följer det utredningsförslag som mött massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv för att det saknar klimateffekt och slår hårt mot...

  • Posted juni 12, 2017
  • 0
 • Regionalt – Regeringens flygskatt en straffskatt på resor

  Regeringens utredare presenterade igår ett förslag på hur en ny flygskatt ska utformas i Sverige. Flyget är redan hårt beskattat och det finns ingenting som tyder på att ytterligare en skatt ger några betydande miljöeffekter. Det som däremot...

  • Posted december 1, 2016
  • 0