Flera förklaringar till att färre flyger

By on 10 januari, 2019
Arkivbild

Flera förklaringar till att färre flyger – Transportstyrelsen har utrett flygskatten.

Transportstyrelsen har analyserat det första halvåret med flygskatt med syftet att beskriva utvecklingen på svenska flygplatser. Slutsatsen är att det är första gången antalet passagerare minskat under perioden april-september de senaste fem åren. Men anledningen kan inte bara tillskrivas flygskatten.

Transportstyrelsens analys visar att minskningen framförallt beror på ett lägre antal passagerare inrikes. Antalet passagerare som flyger till Europa har fortsatt öka, men långsammare än tidigare. En avmattning av passagerarantalet har därmed skett främst på korta avstånd.

Flygskatten infördes den 1 april 2018. Under perioden april–september 2018 flög 690 000 färre passagerare från svenska flygplatser än vad Transportstyrelsen prognostiserade hösten 2017.

Vi har bara analyserat ett halvår och därför är det svårt att dra långtgående slutsatser om skattens effekter. Det lägre antalet passagerare beror sannolikt till viss del på flygskatten, men också på andra faktorer så som naturliga upp- och nedgångar och nedlagda flygbolag, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen.

När det gäller resor till destinationer utanför Europa har antalet passagerare inte minskat. Att en avmattning främst sker på korta avstånd stämmer överens med forskningen som säger att resenärers priskänslighet är större på kortare avstånd. Det kan bland annat bero på att det finns fler alternativa resesätt på kortare avstånd.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login