All posts tagged "Förebyggande"

 • Kunniga beslutsfattare kan skapa en god framtid

  En viktig förutsättning för att klara framtidens välfärdsutmaningar, är att invånarna i Örebro län har en god hälsa. Det innebär att offentlig sektor behöver arbeta än mer hälsofrämjande och förebyggande, både i egen verksamhet men också tillsammans...

  • Posted april 17, 2024
  • 0
 • Satsa på förebyggande åtgärder i stället för licensjakt på lodjur

  Den 1 mars startar årets licensjakt på lodjur, totalt får 143 stycken lodjur skjutas i Sverige. Förra året fick rekordmånga skjutas, 201 stycken, WWF är positiva till att jaktkvoten gått ner i år, men saknar långsiktiga mål...

  • Posted februari 23, 2024
  • 0
 • Få luskammar sitt barn förebyggande

  Trots att många förskolor och skolor rekommenderar luskamning vid terminsstart visar en ny undersökning från Novus att en majoritet av föräldrarna inte luskammar. När höstterminen startar är risken som störst att drabbas av huvudlöss. Vem som helst...

  • Posted september 17, 2023
  • 0
 • Samverkan och samordning ska förebygga våldsbejakande extremism

  Förstärkt nationell samverkan och samordning, ska förebygga våldsbejakande extremism. Sverige befinner sig i ett försämrat säkerhets­läge, med ett ökat attentats­hot från terrorister och vålds­bejakande extremister. Det försämrade säkerhets­läget kräver ytter­ligare åtgärder, inte minst i det före­byggande arbetet...

  • Posted september 1, 2023
  • 0
 • Förebyggande hetvattenspolning

  Vid en rutinkontroll av vattenledningarna vid området Hagby ängar har spår av legionellabakterier upptäckts, bakterien är vanlig i naturen och i nästan alla fall ofarlig för människor. Det finns ett 60-tal olika typer av Legionella, varav över...

  • Posted maj 27, 2023
  • 0
 • Förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas

  Skolans förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas, många inrapporterade händelser från skolor de senaste åren handlar om hot och våldssituationer. I maj startar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats för att granska skolans förebyggande arbete mot hot...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Förebyggande arbete mot fallolyckor hos äldre stärks

  Fallolyckor är vanliga bland äldre och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Nu vill regeringen att kommuner och regioner ska informeras om fördelarna med att arbeta för att motverka fallolyckor. Socialstyrelsen får därför i...

  • Posted februari 23, 2023
  • 0
 • Läkemedel i förebyggande syfte minskar risken för sjukhusvård vid RS-virus

  Den vanligaste förebyggande behandlingen av RS-virus hos barn har god effekt: den kan halvera risken för inneliggande sjukhusvård bland barn i riskgrupper. Det visar en ny översikt från forskarnätverket Cochrane Sverige vid Skånes universitetssjukhus, som sammanställt medicinsk...

  • Posted januari 8, 2022
  • 0
 • 4,7 miljoner till forskning som förebygger hot och våld inom psykiatrin

  Våld och tvångsåtgärder är ett omfattande problem inom den psykiatriska heldygnsvården. Det leder till en otrygg vårdmiljö för både patienter och personal. Forskaren Veikko Pelto-Piri deltar i ett forskningsprojekt som beviljats 4,7 miljoner kronor från Forte. ”Vi...

  • Posted oktober 18, 2021
  • 0
 • Sju av tio vill ha informationskampanjer för att minska sin cancerrisk

  Sju av tio vill se fler informationskampanjer om vad som kan minska cancerrisken. Det visar en enkät som Nätverket mot cancer har gjort tillsammans med DOKTORN.COM.  Närmare 1 300 personer har svarat på den internetbaserade enkäten. Fler...

  • Posted juli 7, 2019
  • 0