All posts tagged "Förebyggande"

 • Läkemedel i förebyggande syfte minskar risken för sjukhusvård vid RS-virus

  Den vanligaste förebyggande behandlingen av RS-virus hos barn har god effekt: den kan halvera risken för inneliggande sjukhusvård bland barn i riskgrupper. Det visar en ny översikt från forskarnätverket Cochrane Sverige vid Skånes universitetssjukhus, som sammanställt medicinsk...

  • Posted januari 8, 2022
  • 0
 • 4,7 miljoner till forskning som förebygger hot och våld inom psykiatrin

  Våld och tvångsåtgärder är ett omfattande problem inom den psykiatriska heldygnsvården. Det leder till en otrygg vårdmiljö för både patienter och personal. Forskaren Veikko Pelto-Piri deltar i ett forskningsprojekt som beviljats 4,7 miljoner kronor från Forte. ”Vi...

  • Posted oktober 18, 2021
  • 0
 • Sju av tio vill ha informationskampanjer för att minska sin cancerrisk

  Sju av tio vill se fler informationskampanjer om vad som kan minska cancerrisken. Det visar en enkät som Nätverket mot cancer har gjort tillsammans med DOKTORN.COM.  Närmare 1 300 personer har svarat på den internetbaserade enkäten. Fler...

  • Posted juli 7, 2019
  • 0
 • Kraftsamling för att förebygga självmord

  Nu kraftsamlar det offentliga Örebro län kring det självmordsförebyggande arbetet, målet är att uppnå en samsyn mellan samhällets aktörer för att på så sätt öka handlingskraften i arbetet. Region Örebro län arbetar för att minska den psykiska...

  • Posted november 11, 2017
  • 0