All posts tagged "Framkomlighet"

 • Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan Örebro

  På Östra Bangatan, från Vasagatan och fram till korsningen vid Östra Nobelgatan, är framkomligheten begränsad från mitten av februari till slutet av 2024. Ett körfält i vardera riktning kommer vara öppet under hela byggtiden. Från och med...

  • Posted februari 20, 2024
  • 0
 • Åter full framkomlighet på Hedgatan i Örebro

  Underhållsarbetet på vägbron över E18/E20, trafikplats Hedgatan pausas över vintern. Det innebär att bron helt öppen för trafik igen, arbetet återupptas i april 2024. På uppdrag av Örebro kommun pågår det underhållsarbeten på bron över motorvägen vid...

  • Posted december 20, 2023
  • 0
 • Planerade gatuarbeten som påverkar framkomligheten i centrala Örebro

  Planerade gatuarbeten som påverkar framkomligheten i centrala Örebro, här är en översikt. Under 2024 väntar en del större och mindre gatuarbeten i Örebro. Gatuarbetet längs Östra Bangatan, för att anpassa gatan för Citylinjen, är det som kommer...

  • Posted december 12, 2023
  • 0
 • Två av tre har inte koll på reglerna

  Olyckorna med elsparkcyklar ökar, två av tre har inte koll på reglerna. I september förra året infördes nya regler för elsparkcyklar. Målet var att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på våra...

  • Posted september 21, 2023
  • 0
 • Begränsad framkomlighet på Storgatan i Degerfors

  Måndag 21/8 börjar grävarbete vid Storgatan i samband med sammankopplingen av fjärrvärmeledningen mellan Degerfors och Karlskoga, entreprenören beräknar att det kommer att vara begränsad framkomlighet och tillfälliga trafikanvisningar fram till 1 november. Arbetet med att koppla samman...

  • Posted augusti 20, 2023
  • 0
 • Trafikarbeten som påverkar framkomligheten

  Planerade trafikarbeten som påverkar framkomligheten i Örebro, här är en översikt, under 2023 väntar en del större och mindre trafikarbeten i Örebro. Gatuarbetet längs Rudbecksgatan, för att säkra vattenförsörjningen för örebroarna, är det mest omfattande som kommer ha...

  • Posted december 8, 2022
  • 0
 • Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan vid korsningen mot Olaigatan

  Under vecka 24 påbörjar man arbetet med att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar på Östra Bangatan vid korsningen mot Olaigatan vid Resecentrum, det innebär en begränsad framkomlighet för trafikanter. Arbetet beräknas vara klart vecka 32. Under...

  • Posted juni 9, 2022
  • 0
 • Begränsad framkomlighet på Nygatan vid byte av vattenledning

  Örebro kommun kommer byta ut en gammal vattenledning på Nygatan, mellan Fabriksgatan och Kyrkogatan i centrala Örebro. Arbetet påbörjas preliminärt vecka 21 och förväntas pågå i tre veckor. Framkomligheten i området kommer påverkas och vattnet kommer att...

  • Posted maj 20, 2021
  • 0
 • Bättre framkomlighet med uppkopplade fordon

  Uppkopplade fordon som får information från trafikljusen om växlingen mellan gult och grön kan öka framkomligheten i vägkorsningar visar ny forskning från VTI. Forskare har undersökt om och hur uppkopplade fordon kan användas av nuvarande svenska trafiksignaler...

  • Posted februari 21, 2021
  • 0
 • Begränsad framkomlighet på Köpmangatan under våren

  Under vecka 8 börjar vi arbetet med att byta ut en gammal vattenledning på Köpmangatan, mellan Bondegatan och Rudbecksgatan. Cyklister och gående kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet under arbetets gång, biltrafiken leds om. För att...

  • Posted februari 15, 2021
  • 0