Alla inlägg taggade "Fysisk aktivitet"

 • Uppdrag för ökad fysisk aktivitet

  Uppdrag för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor hos barn och unga, regeringen har beslutat om två uppdrag som syftar till att skapa god och jämlik hälsa hos barn och unga. Grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar ska...

  • Skrivet juni 23, 2022
  • 0
 • Bukfett kan kopplas till inflammation hos äldre kvinnor

  Bukfett kan kopplas till förhöjda nivåer av biomarkörer som kroppen producerar vid en inflammation. Det gäller hos äldre kvinnor, oavsett hur god kondition de har, visar en ny avhandling vid Örebro universitet. Inflammation är kroppens försvar mot...

  • Skrivet maj 6, 2022
  • 0
 • Små doser med träning lindrar depression

  Även små doser med fysisk aktivitet, som snabba promenader, kan avsevärt minska risken för depression, visar en ny studie från USA. De flesta fördelar kommer när man går från ingen aktivitet till några promenader, enligt studieförfattarna. Måttlig...

  • Skrivet april 20, 2022
  • 0
 • Svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och minskat stillasittande

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram svenska riktlinjer för att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet. Syftet är att riktlinjerna ska vara ett stöd i arbetet på nationell, regional och lokal nivå, till exempel inom skola och arbetsliv. Det...

  • Skrivet juni 3, 2021
  • 0
 • Skolbarn som är fysiskt aktiva upplever bättre psykisk hälsa

  Fysiskt aktiva skolbarn är mer tillfreds med livet och har mindre psykiska besvär. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. En tidigare rapport från myndigheten visar att skolbarn som är fysiskt aktiva känner sig mindre stressade av skolarbetet och...

  • Skrivet april 22, 2021
  • 0
 • Fysisk aktivitet minskar risk för individer med hjärtsjukdom

  Amanda Eks avhandling handlar om hur fysisk aktivitet påverkar personer med hjärtsjukdom. Den beskriver hur de hjärtsjukas problem varierar med graden av fysisk aktivitet. – Risken för längre vårdtider, återinläggningar och dödlighet är lägre bland individer som var...

  • Skrivet februari 9, 2020
  • 0
 • Psykiatrin i Örebro län tar ytterligare ett steg i att införa fysisk aktivitet i vården

  Att fysisk aktivitet är viktigt för vårt psykiska välmående finns det idag etablerad forskning som visar. Det har vi inom psykiatrin i Region Örebro län tagit fasta på och jobbar aktivt med att utveckla och anpassa vårt...

  • Skrivet april 26, 2019
  • 0
 • Svenska barn får underkänt i internationell hälsorapport

  Active Healthy Kids Global Alliance är ett globalt nätverk som samlar över 50 länder för att sammanställa barns fysiska aktivitet. Varje land rankas utifrån tio kriterier bl.a. fysisk aktivitet, stillasittande, skola, offentliga initiativ och hur samhället och...

  • Skrivet november 26, 2018
  • 0
 • Bra med fysisk aktivitet vid cancersjukdom

  När vi rör på oss och hjärtat får jobba påverkar det oss ända ner på cellnivå. Det ger positiva effekter oavsett om man är frisk eller har en cancersjukdom. Forskare uppskattar att en stillasittande livsföring höjer risken...

  • Skrivet juli 11, 2018
  • 0
 • Ökad motion efter hjärtinfarkt kan rädda liv

  Patienter som ökade sin fysiska aktivitet efter hjärtinfarkt halverade sin risk att dö, det visar en studie på drygt 22 000 patienter som genomförts av Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och Centrum för hälsa och prestation vid Göteborgs...

  • Skrivet april 25, 2018
  • 0