All posts tagged "Fysisk aktivitet"

 • Fler insatser för att öka fysisk aktivitet på recept

  Socialstyrelsen får ett utökat uppdrag för att säkerställa att det finns ett kvalitetssäkrat kunskapsstöd på nationell nivå, för fysisk aktivitet som prevention och behandling vid olika sjukdomstillstånd. – Att röra på sig har goda effekter på hälsan....

  • Posted april 7, 2024
  • 0
 • Tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom

  Personer som rör sig motsvarande 20 minuters rask promenad om dagen eller mer har lägre risk att ha åderförkalkning i kranskärlen, jämfört med dem som rör sig mindre än 20 min per dag. Och det är stillasittarna...

  • Posted januari 1, 2024
  • 0
 • Satsning på fysiska aktivitet på recept

  Satsning för att öka användningen av Fysisk aktivitet på recept, regeringen vill att användningen av Fysisk aktivitet på recept (FaR) ska öka och bli mer likvärdig över landet och beslutar därför om en satsning som fullt utbyggd...

  • Posted mars 16, 2023
  • 0
 • Åtta av tio föredrar fysisk aktivitet på recept

  Åtta av tio svenskar vill hellre ha fysisk aktivitet på recept än vanliga läkemedel, om effekten är densamma. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av regeringens kommitté för att främja fysisk aktivitet. Endast en...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Endast tre av tio vet hur mycket man ska röra på sig

  Sedan drygt ett år tillbaka finns officiella svenska riktlinjer kring stillasittande och fysisk aktivitet, men endast tre av tio svenskar vet hur mycket man ska röra på sig för att följa rekommendationerna. Det visar en ny Sifoundersökning...

  • Posted januari 27, 2023
  • 0
 • Svensk miljardnota för bristen på fysisk aktivitet

  Varje år kostar stillasittandet Sverige 1,3 miljarder kronor. Den uppskattningen gör Världshälsoorganisationen WHO i en ny rapport, där organisationen har räknat ut kostnaden för sjukdomar och vårdbehov som hade kunnat undvikas om vi hade rört oss mer....

  • Posted oktober 21, 2022
  • 0
 • Byta ut 30 minuters sociala medier per dag

  Att ersätta 30 minuter sociala medier per dag med fysisk aktivitet kan öka det känslomässiga välbefinnandet och minska stressen, enligt tyska forskare. De psykiska hälsoeffekterna med träning fanns kvar så långt som 6 månader att studien startade....

  • Posted september 18, 2022
  • 0
 • Föreningsidrott för äldre minskar ensamhet och ger mening

  Två forskningsrapporter visar att äldre i föreningsidrott upplever minskad ensamhet, glädje och mening. Att få träna, tävla och att lära sig nya saker är några av de värden som visas i forskningsrapporterna De äldre och föreningsidrotten där...

  • Posted juli 11, 2022
  • 0
 • Uppdrag för ökad fysisk aktivitet

  Uppdrag för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor hos barn och unga, regeringen har beslutat om två uppdrag som syftar till att skapa god och jämlik hälsa hos barn och unga. Grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar ska...

  • Posted juni 23, 2022
  • 0
 • Bukfett kan kopplas till inflammation hos äldre kvinnor

  Bukfett kan kopplas till förhöjda nivåer av biomarkörer som kroppen producerar vid en inflammation. Det gäller hos äldre kvinnor, oavsett hur god kondition de har, visar en ny avhandling vid Örebro universitet. Inflammation är kroppens försvar mot...

  • Posted maj 6, 2022
  • 0