Alla inlägg taggade "Fysisk aktivitet"

 • Svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och minskat stillasittande

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram svenska riktlinjer för att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet. Syftet är att riktlinjerna ska vara ett stöd i arbetet på nationell, regional och lokal nivå, till exempel inom skola och arbetsliv. Det...

  • Skrivet juni 3, 2021
  • 0
 • Skolbarn som är fysiskt aktiva upplever bättre psykisk hälsa

  Fysiskt aktiva skolbarn är mer tillfreds med livet och har mindre psykiska besvär. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. En tidigare rapport från myndigheten visar att skolbarn som är fysiskt aktiva känner sig mindre stressade av skolarbetet och...

  • Skrivet april 22, 2021
  • 0
 • Fysisk aktivitet minskar risk för individer med hjärtsjukdom

  Amanda Eks avhandling handlar om hur fysisk aktivitet påverkar personer med hjärtsjukdom. Den beskriver hur de hjärtsjukas problem varierar med graden av fysisk aktivitet. – Risken för längre vårdtider, återinläggningar och dödlighet är lägre bland individer som var...

  • Skrivet februari 9, 2020
  • 0
 • Psykiatrin i Örebro län tar ytterligare ett steg i att införa fysisk aktivitet i vården

  Att fysisk aktivitet är viktigt för vårt psykiska välmående finns det idag etablerad forskning som visar. Det har vi inom psykiatrin i Region Örebro län tagit fasta på och jobbar aktivt med att utveckla och anpassa vårt...

  • Skrivet april 26, 2019
  • 0
 • Svenska barn får underkänt i internationell hälsorapport

  Active Healthy Kids Global Alliance är ett globalt nätverk som samlar över 50 länder för att sammanställa barns fysiska aktivitet. Varje land rankas utifrån tio kriterier bl.a. fysisk aktivitet, stillasittande, skola, offentliga initiativ och hur samhället och...

  • Skrivet november 26, 2018
  • 0
 • Bra med fysisk aktivitet vid cancersjukdom

  När vi rör på oss och hjärtat får jobba påverkar det oss ända ner på cellnivå. Det ger positiva effekter oavsett om man är frisk eller har en cancersjukdom. Forskare uppskattar att en stillasittande livsföring höjer risken...

  • Skrivet juli 11, 2018
  • 0
 • Ökad motion efter hjärtinfarkt kan rädda liv

  Patienter som ökade sin fysiska aktivitet efter hjärtinfarkt halverade sin risk att dö, det visar en studie på drygt 22 000 patienter som genomförts av Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och Centrum för hälsa och prestation vid Göteborgs...

  • Skrivet april 25, 2018
  • 0
 • Fysisk aktivitet viktigt för att inte drabbas av hjärtinfarkt

  Hos hjärtinfarktpatienter finns en tydlig koppling mellan utbredd åderförfettning (ateroskleros) i kranskärlen och åderförfettning också i övriga delar av kroppen. Kombinationen av dessa förändringar medför en klart sämre prognos för patienten. Fysisk aktivitet liksom behandling med läkemedelsbehandlande...

  • Skrivet mars 20, 2018
  • 0
 • 44 liv kan sparas i Örebro varje år, om fler går och cyklar

  Idag sker 46 procent av alla förflyttningar i Örebro med gång, cykel eller kollektivtrafik. Om den siffran skulle öka till sex av tio, målet i Örebro kommuns transportplan, skulle 44 liv kunna sparas varje år och samhället...

  • Skrivet november 29, 2017
  • 0
 • Hjärnfonden ger 4 tips hur du hjälper ditt barn till bättre inlärning i skolan

  Vad behöver hjärnan för att må bra och hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att förbättra sina skolresultat? Hjärnforskning visar att levnadsvanor har stor betydelse för att göra ett bra jobb i skolan. Tillräckligt med...

  • Skrivet augusti 28, 2017
  • 0