Alla inlägg taggade "Godkännande"

 • EMA rekommenderar godkännande av covid-19-vaccinet Comirnaty

  Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar utökat godkännande av covid-19-vaccinet Comirnaty även till att inkludera unga i åldern 12 till 15 år. Till grund för godkännandet ligger en studie som omfattar 2 260 ungdomar i åldern 12 till 15...

  • Skrivet maj 29, 2021
  • 0
 • Fritt fram att äta mjölmask i hela EU

  Nu är det lagligt för människor att äta insektprotein i hela Europa. EU har godkänt mjölmasken som livsmedel och det är fritt fram att äta och att användas i sin helhet, som ingrediens i snacks eller som...

  • Skrivet maj 7, 2021
  • 0
 • Jordbruksverket drar tillbaka godkännande av avelsprogram för katt

  Jordbruksverket godkände i december 2020 ett avelsprogram för katt som hade som syfte att värna genetisk variation hos svenska bondkatter. Godkännandet har fått mycket kritik och efter en noggrannare granskning ur djurskyddssynpunkt drar Jordbruksverket tillbaka sitt godkännande....

  • Skrivet april 11, 2021
  • 0
 • Oral behandling vid spinal muskelatrofi godkänd i Europa

  EU-kommissionen har godkänt Evrysdi▼ (risdiplam) för behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos patienter från 2 månaders ålder. Läkemedlet är en oral lösning för självadministrering i hemmet. Spinal muskelatrofi är en allvarlig genetisk, neuromuskulär sjukdom som leder till...

  • Skrivet april 5, 2021
  • 0
 • Fjärde vaccinet mot covid-19 godkänt

  Ytterligare ett vaccin mot covid-19 har godkänts för personer från 18 år. Det nya vaccinet, som ges i en dos, väntas kunna börja levereras till Sverige under nästa månad. Torsdagen den 11 mars, har ett fjärde vaccin...

  • Skrivet mars 12, 2021
  • 0
 • Fjärde godkännandeansökan för ett covid-19 vaccin inlämnad till EMA

  En fjärde tillverkare, Janssen-Cilag International N.V, har ansökt om ett villkorat godkännande för ett vaccin mot covid-19. En löpande granskning (rolling review) har pågått sedan december förra året. Bedömningen av vaccinet fortsätter under ett påskyndat förförande. –...

  • Skrivet februari 18, 2021
  • 0
 • EMA rekommenderar godkännande av Modernas vaccin mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ett villkorligt godkännande för Modernas vaccin mot covid-19, vilket är det andra vaccinet mot covid‍-‍19 som rekommenderas för godkännande i EU. EU-kommissionen väntas fatta det formella beslutet om villkorligt godkännande av vaccinet...

  • Skrivet januari 7, 2021
  • 0
 • Bayer ansöker om godkännande

  Bayer ansöker om godkännande av individanpassad behandling av våt åldersförändring i gula fläcken (vAMD) med EYLEA. Data från ALTAIR-studien visar att patienter redan under första året kan förbättra och bibehålla synen med förlängda injektionsintervall upp till 12...

  • Skrivet februari 12, 2018
  • 0