Flera godkända läkemedel mot covid-19

Av på 5 januari, 2022
Arkivbild

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har hittills godkänt sex läkemedel mot covid-19. Ytterligare fyra läkemedel är under utredning hos myndigheten, för att eventuellt godkännas för den europeiska marknaden.

Med kunskap, vägledning och påskyndade godkännandeprocedurer stöder Läkemedelsverket och de andra myndigheterna i EU en rad aktörer som försöker ta fram läkemedel mot covid-19.

– För att förhindra att människor insjuknar i covid-19 är vaccin fortfarande det bästa verktyget som finns att tillgå. Dessutom ser vi nu en ökande antal läkemedel som skulle kunna dämpa och förhindra ett allvarligt sjukdomsförlopp exempelvis för personer i riskgrupp som insjuknat och hamnat på sjukhus, säger Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket.

På kort tid har flera läkemedel godkänts av EMA, och fler är på väg att godkännas. Samtliga godkända läkemedel är receptbelagda för användning inom slutenvården.

Sex godkända läkemedel i EU för behandling av patienter med covid-19

  • Kineret – ges till patienter behöver syrgasbehandling och som riskerar att drabbas av svår syrebrist. Minskar immunförsvarets aktivitet.
  • Regkrona – ges till vuxna i tidigt sjukdomsskede som inte behöver syrgas och som har en ökad risk för att sjukdomen ska bli svår. En monoklonal antikropp som förhindrar viruset att tränga in kroppens celler.
  • Roactemra – ges i kombination med kortison till patienter som behöver syrgas. Minskar risken för dödsfall vid svår covid-19. Minskar immunförsvarets aktivitet.
  • Ronapreve – ges till vuxna och ungdomar i tidigt sjukdomsskede som inte behöver extra syrgas och som löper ökad risk för att sjukdomen ska bli svår. En monoklonal antikropp som förhindrar viruset att tränga in kroppens celler.
  • Veklury – ges till vuxna i tidigt sjukdomsskede som inte behöver syrgas och som har en ökad risk för att sjukdomen ska bli svår, och till vuxna och ungdomar med lunginfektion som kräver tillförsel av syrgas. Hindrar viruset från att föröka sig inuti cellerna.
  • Xevudy – ges till vuxna och ungdomar i tidigt sjukdomsskede som inte behöver extra syrgas men som löper ökad risk för att sjukdomen ska bli svår. En monoklonal antikropp som förhindrar viruset att tränga in kroppens celler.

Ytterligare läkemedel är under utvärdering. Det går i nuläget inte att säga när dessa läkemedel kan bli godkända för användning.

EMA har också granskat sju läkemedel och lämnat vägledande utlåtande om dessa, så kallade ”Article 5(3)-reviews”. Det innebär inte att de är godkända för användning mot covid-19, men ger en vägledning för eventuell användning nationellt inom EU.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in