All posts tagged "Gymnasium"

 • Nedläggning av gymnasieprogram ger ingen besparing

  Att lägga ner Estetiska programmet på Lindeskolan ger inte någon besparing, det skulle kosta Lindesbergs kommun cirka fyra miljoner kronor i interkommunala ersättningar. Det visar en utredning som presenterats för Barn- och utbildningsnämnden. Men en sänkning av...

  • Posted februari 13, 2024
  • 0
 • Forskning inom ungdomars psykiska hälsa får 5 miljoner

  Ungdomar på gymnasiet ska bli mer benägna att investera i sin egen och andras psykiska hälsa, Forte har beviljat 5 miljoner till Örebroforskare. – Vi har utvecklat en ny metod som är särskilt designad för att passa...

  • Posted januari 26, 2024
  • 0
 • Så mår länets unga

  De flesta ungdomar på högstadiet och gymnasiet mår bra och de avstår från tobak. Men andelen som mår bra har minskat de senaste tio åren, och den positiva trenden med minskande tobaksbruk ser ut att ha stannat...

  • Posted december 5, 2023
  • 0
 • Pihlskolans gymnasium startar ishockeyutbildning

  Hösten 2024 kommer Pihlskolan i Hällefors erbjuda en gymnasieutbildning, där elever kan kombinera studier med ishockey. Den 15 december är intresserade välkomna, till en informationsdag med try out. Hösten 2024 startar Pihlskolans gymnasium en gymnasieutbildning, där elever...

  • Posted november 24, 2023
  • 0
 • KulturKraft bjuder in skolpersonal till Kulturutbudsdagen

  Alla som arbetar med och för kultur för barn och unga i förskolan, skolan och gymnasiet i Örebro län hälsas välkommen till Kulturutbudsdagen onsdag 15 november på Kulturkvarteret i Örebro. Dagen är kostnadsfri, och alla vuxna erbjuds...

  • Posted oktober 21, 2023
  • 0
 • Lärarbehörigheten ökar i gymnasiet

  Andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat, från 82,4 procent föregående läsår till 83,5 procent i år. I grundskolan är andelen behöriga lärare på samma nivå som förra läsåret, 71 procent. Högst andel behöriga lärare finns fortsatt...

  • Posted april 9, 2022
  • 0
 • Inför gymnasievalet

  Inför gymnasievalet: ”Därför valde vi estetiska programmet på Lindeskolan”. Fram till och med 15 februari ska elever i grundskolans årskurs 9 välja och söka gymnasieprogram till höstterminen 2022. För många elever är det ett stort och viktigt vägval inför...

  • Posted januari 24, 2022
  • 0
 • Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet

  Öppna skolor och tillgång till fritidsaktiviteter stärker hälsan hos barn och unga under pandemin. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gymnasiet gradvis återgår till undervisning på plats i skolornas lokaler. Folkhälsomyndigheten anser också att barn och unga ska kunna...

  • Posted januari 21, 2021
  • 0
 • Fler elever behöriga till gymnasiet

  Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. 84,4 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga jämfört med 82,5 procent 2017. Framför allt är det...

  • Posted september 30, 2018
  • 0
 • Satsningen med Länstrafikens Sommarkort blev lyckad – målgruppen reste mer kollektivt

  Med Länstrafikens Sommarkort kunde elever i vissa årskurser på grundskolan och gymnasiet resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken inom länet under sommaren 2018. Resultatet av satsningen var ett ökat resande med kollektivtrafiken för målgruppen med över 60 procent jämfört...

  • Posted september 28, 2018
  • 0