Så mår länets unga

By on 5 december, 2023
Arkivbild

De flesta ungdomar på högstadiet och gymnasiet mår bra och de avstår från tobak. Men andelen som mår bra har minskat de senaste tio åren, och den positiva trenden med minskande tobaksbruk ser ut att ha stannat av.

Den 17 november presenterade Linda Bååk, analytiker, resultatet från ungdomsundersökningen Liv & hälsa ung 2023 under ett digitalt seminarium.

Vart tredje år erbjuds barn och unga i årskurs 7 och 9 samt år 2 i gymnasiet att delta i den ordinarie undersökningen. Drygt 7 100 av Örebro läns skolelever har besvarat frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i undersökningen.

För första gången genomfördes år 2023 även en motsvarande undersökning anpassad för elever i grundsärskolan, motsvarande högstadiet samt i gymnasiesärskolan.

Frågorna i undersökningen handlar om hälsa och psykiskt välbefinnande, fritid och delaktighet, skolan, fysisk aktivitet och kost samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor.

Resultaten används som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, länets kommuner och andra organisationer, samt är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

Hela seminariet går att se på https://www.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/liv–halsa-ung-pa-kunskapsfrukost-231117/.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login