Forskning inom ungdomars psykiska hälsa får 5 miljoner

By on 26 januari, 2024
Arkivbild

Ungdomar på gymnasiet ska bli mer benägna att investera i sin egen och andras psykiska hälsa, Forte har beviljat 5 miljoner till Örebroforskare.

Vi har utvecklat en ny metod som är särskilt designad för att passa våra gymnasieskolor och vi hoppas nå 600 elever, berättar projektledaren Fredrik Söderqvist verksam inom Region Örebro län.

Solution-focused Intervention for Mental health, som förkortas SIM, är en metod som forskargruppen har tagit fram och testat under en femårsperiod.

Genom coachande gruppsamtal får gymnasieungdomarna upptäcka, utforska, öva och utveckla resurser och förmågor för att ta små steg i en självvald riktning mot en önskvärd framtid.

Under de närmaste åren planerar man att genomföra två ytterligare studier i gymnasieskolan.

– Att få ett stort anslag från Forte innebär att vi kan fortsätta med forskningen och det gör all skillnad. Vi har haft finansiering så här långt i närmare fem år men våra tidigare medel tog slut vid årsskiftet. Tajmningen på det här beskedet kunde därför inte ha varit bättre för vi har mycket på gång och vill inte tappa styrfart. Med det här anslaget får vi istället möjligheten att växla upp, säger en glad Fredrik Söderqvist, forskningsledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Coachutbildade lärare genomför SIM på skolan

Målgruppen är elever som går första och andra året på gymnasiet. Ett 60-tal lärare kommer att utbildas till SIM-coacher och träffarna kommer att ske i befintliga mentorsgrupper på skolorna.

– Lärarna utbildas av oss till gruppcoacher för att hålla i nio manualstyrda träffar som berör fyra teman: emotionellt, psykologiskt och socialt välbefinnande samt skoltrivsel. Om sedan programmet visar sig ha en effekt kommer vi också att göra en hälsoekonomisk beräkning av den i relation till kostnader och ordinarie elevhälsa, säger Fredrik Söderqvist.

Referensgrupper av elever och lärare har medverkat i utvecklingen av programmet. 

– Vårt mål är att förse svensk gymnasieskola med ett verkningsfullt program som främjar elevernas psykiska hälsa. Om vi med det här projektet kan påvisa att programmet har en tydlig effekt är det ett viktigt steg på vägen, avslutar han.

Ekonomi/Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login