All posts tagged "Halvering"

 • Halvering av antalet uppsagda inom välfärden

  Under det första kvartalet 2022 blev 135 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist. Jämfört med motsvarande period förra året har antalet uppsagda minskat med 57 procent. Det visar Omställningsbarometern, en kartläggning av arbetsmarknaden inom välfärden...

  • Posted april 13, 2022
  • 0
 • Konkurserna inom fastighetssektorn halverade

  UCs senaste statistik för november månad visar på en oförändrad konkursnivå i jämförelse med samma period i fjol. En kraftig minskning syns inom fastighetssektorn, där konkurserna minskat med hela 54 procent. Konkurserna inom hotell- och restaurang har...

  • Posted december 6, 2021
  • 0
 • Vildsvinsskadorna ska halveras – ny förvaltningsplan antagen

  Vildsvinens framfart orsakar stora skador, på jordbruksmark, i trafiken, i villaträdgårdar och på annan mark. Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en ny plan för hur skadorna ska minska. För att komma till rätta med problemen...

  • Posted december 5, 2021
  • 0
 • Kraftvärmeverket ska mer än halvera utsläppen

  Till 2023 ska kraftvärmeverket på Björkborn i Karlskoga mer än halverat de fossila koldioxidutsläppen, en rad åtgärder är planerade och arbetet är redan igång. Den största förändringen är utfasning av torv som bränsle. Torv har använts sedan anläggningen...

  • Posted oktober 4, 2021
  • 0
 • Naturvårdsverket vill halvera vildsvinsstammen till 2025

  Naturvårdsverket har tagit beslut om sin reviderade, Nationella förvaltningsplan för vildsvin. Planen innehåller bland annat mål för halvering av vildsvinsskadorna i jordbruk och trafik till 2025. – Det är mycket glädjande att verket nu markerar allvaret i...

  • Posted april 5, 2020
  • 0
 • Halvering av köttkonsumtionen innan 2030

  I Sverige utgör livsmedelskonsumtionen nästan en tredjedel av våra totala klimatutsläpp, maten är också ett område där vi relativt lätt kan minska vår klimatpåverkan kraftigt. Att välja växtbaserad mat framför animalier är direkt avgörande i frågan om...

  • Posted juli 16, 2018
  • 0
 • Regionalt | En halvering av antalet drunknade i augusti

  Sammanställning av omkomna genom drunkning under augusti 2016 Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 16 personer omkom genom drunkning under augusti i år jämfört med 35 personer under augusti 2015. Totalt har 101 personer omkommit...

  • Posted september 8, 2016
  • 0