Mer än en halvering av nybyggda lägenheter

By on 25 november, 2023
Arkivbild

Byggandet av nya lägenheter i Sverige mer än halverades under årets första nio månader, preliminär statistik visar en minskning med 55 procent jämfört med samma period i fjol.

Preliminärt började cirka 20 950 lägenheter att byggas under de tre första kvartalen i år. Under samma period i fjol påbörjades byggen av 46 533 lägenheter.

– Preliminärt minskade antalet påbörjade lägenheter med 55 procent under de tre första kvartalen, jämfört med samma period i fjol. Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 15 950 i flerbostadshus, 71 procent av dessa är hyresrätter, säger Sara Klinga, statistiker på SCB.

Under de tre första kvartalen i år började också byggandet av cirka 5 000 lägenheter i småhus, en minskning med 50 procent jämfört med de tre första kvartalen 2022.

Siffrorna för nybyggda bostäder under de tre första kvartalen har räknats upp med 10 procent, vilket motsvarar eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året.

– Statistiken är preliminär och kommer att revideras vid kommande publiceringstillfälle, säger Sara Klinga.

Fakta: om statistiken

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: SCB

You must be logged in to post a comment Login