All posts tagged "Infrastrukturdepartementet"

 • Fortsatt arbete för att bygga upp en livsmedelsberedskap

  Regeringen ger Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i uppdrag att fortsätta det arbete som inleddes 2021 för att, inom ramen för det civila försvaret, bygga upp en livsmedelsberedskap – Vi har nu siktet...

  • Posted januari 1, 2023
  • 0
 • En miljard kronor till vägunderhåll

  I budgeten för 2023 satsar regeringen 1 miljard kronor på ökat vägunderhåll. Trafikverket kan använda medlen för till exempel beläggningsunderhåll, linjemålning, broreparationer och trumbyten. – I Sverige finns en underhållsskuld när det kommer till vägnätet. Vi satsar...

  • Posted december 30, 2022
  • 0
 • Extra satsning på servicebidrag till lanthandlare

  Lanthandlare i hela landet har givet det rådande omvärldsläget särskilda utmaningar som påverkar deras dagliga drift. För att stärka lanthandlarna har regeringen beslutat om ett extra servicebidrag till dagligvarubutiker i serviceglesa områden på 25 miljoner kronor 2023....

  • Posted december 27, 2022
  • 0
 • Elprisstöd till elintensiva företag

  För att ge elintensiva företag bättre förutsättningar att klara prisökningar av el har regeringen för avsikt att införa ett riktat stöd till elintensiva företag, något som aviserades i budgetpropositionen för 2023. Regeringen har nu lämnat in förslag...

  • Posted december 27, 2022
  • 0
 • Beredskapsflygplatser under 2023 ska förhandlas fram

  Trafikverket får i uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser med 27 utpekade flygplatser att vara beredskapsflygplatser under 2023. Beredskapsflygplatser tillgodoser samhällsviktig luftfart för bland annat hälso- och sjukvård, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och totalförsvaret. Flygplatserna ska kunna ta...

  • Posted december 19, 2022
  • 0
 • Polisens utryckningsfordon ska få visa trygghetsskapande ljus

  Regeringen har beslutat om ändringar i trafikförordningen som innebär att polisen även i fortsättningen kan visa identifieringsljus från sina utryckningsfordon, ljuset används i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och syftar till att signalera och synliggöra polisens närvaro....

  • Posted december 5, 2022
  • 0
 • Utbetalning om elstöd börjas delas ut i februari 2023

  Regeringen kommer i dag att remittera en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet kommer att ske, stödet kommer i ett första steg att betalas ut till hushållen och planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023 om...

  • Posted november 30, 2022
  • 0
 • Sverige ansluter till Green Shipping Challenge

  Sverige har anslutit till initiativet Green Shipping Challenge som leds av USA och Norge och tidigare i veckan lanserades på klimatmötet COP27. – Det är viktigt för klimatomställningen att minska utsläppen från sjöfart. Svensk sjöfart ligger redan...

  • Posted november 19, 2022
  • 0
 • Regeländringar för A-traktorer

  Förslag om regeländringar för A-traktorer skickas på remiss, de förslag om ändrade regler för A-traktorer som Transportstyrelsen tidigare presenterat skickas nu på remiss av regeringen. – Det är brådskande att öka trafiksäkerheten när det gäller A-traktorer. Regeringen...

  • Posted november 16, 2022
  • 0
 • Budgetsatsningar inom transportområdet

  I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen flera satsningar som rör transportområdet, bland annat pengar till vägunderhåll, beredskapsflygplatser och civilt försvar. Vägunderhåll Regeringen satsar 1 miljard kronor på vägunderhåll så att Trafikverket kan genomföra viktiga underhållsåtgärder som till...

  • Posted november 14, 2022
  • 0