Elprisstöd till elintensiva företag

By on 27 december, 2022
Arkivbild

För att ge elintensiva företag bättre förutsättningar att klara prisökningar av el har regeringen för avsikt att införa ett riktat stöd till elintensiva företag, något som aviserades i budgetpropositionen för 2023.

Regeringen har nu lämnat in förslag på stödet för statsstödsgodkännande hos EU-kommissionen.

– Regeringen går nu vidare för att få på plats ett viktigt stöd till elintensiva företag som drabbats hårt av energikrisen. Det här är företag som är viktiga för sysselsättningen och därmed familjers försörjning, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Syftet med detta stöd är att stärka elintensiva företags möjlighet att överbrygga konsekvenserna av den pågående energikrisen och därmed stärka svensk konkurrenskraft.

När EU-kommissionen lämnat ett slutligt godkännande kommer regeringen ta beslut om stödet. Efter regeringsbeslutet och ikraftträdande av förordningen kommer företag att kunna ansöka om stödet som betalas ut av Energimyndigheten. 

Stödet kommer att baseras på företagens faktiska kostnader för inköpt el. Berörda företag får stöd för elkostnaderna som överstiger en och en halv gånger företagets genomsnittspris under 2021. EU:s statsstödsregelverk medför att enbart 70 procent av 2021 års förbrukning kan läggas till grund för beräkningen av stödet.

Det är därför fortsatt lönsamt att göra energieffektiviseringsåtgärder för företagen. Företagen får mot bakgrund av regelverket ersättning för hälften av de stödberättigade kostnaderna, upp till ett tak på två miljoner euro. En förutsättning för att få stöd är att stödet beräknas uppgå till minst 50 000 kr. 

Förhoppningen är att stödet ska minska risken att viktig elintensiv produktion flyttar utomlands vid konkurser. Flera av dessa elintensiva företag är viktiga aktörer i värdekedjor för stora svenska basindustrier. 

Ekonomi
Örebronyheter

Källa Näringsdepartementet, Infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login