All posts tagged "Näringsdepartementet"

 • Fortsatt arbete för att bygga upp en livsmedelsberedskap

  Regeringen ger Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i uppdrag att fortsätta det arbete som inleddes 2021 för att, inom ramen för det civila försvaret, bygga upp en livsmedelsberedskap – Vi har nu siktet...

  • Posted januari 1, 2023
  • 0
 • Extra satsning på servicebidrag till lanthandlare

  Lanthandlare i hela landet har givet det rådande omvärldsläget särskilda utmaningar som påverkar deras dagliga drift. För att stärka lanthandlarna har regeringen beslutat om ett extra servicebidrag till dagligvarubutiker i serviceglesa områden på 25 miljoner kronor 2023....

  • Posted december 27, 2022
  • 0
 • Elprisstöd till elintensiva företag

  För att ge elintensiva företag bättre förutsättningar att klara prisökningar av el har regeringen för avsikt att införa ett riktat stöd till elintensiva företag, något som aviserades i budgetpropositionen för 2023. Regeringen har nu lämnat in förslag...

  • Posted december 27, 2022
  • 0
 • Beredskapsflygplatser under 2023 ska förhandlas fram

  Trafikverket får i uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser med 27 utpekade flygplatser att vara beredskapsflygplatser under 2023. Beredskapsflygplatser tillgodoser samhällsviktig luftfart för bland annat hälso- och sjukvård, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och totalförsvaret. Flygplatserna ska kunna ta...

  • Posted december 19, 2022
  • 0
 • Utbetalning om elstöd börjas delas ut i februari 2023

  Regeringen kommer i dag att remittera en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet kommer att ske, stödet kommer i ett första steg att betalas ut till hushållen och planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023 om...

  • Posted november 30, 2022
  • 0
 • Priset Årets Nötköttsproducent delas ut i Örebro

  På torsdag den 10 november delar landsbygdsminister Peter Kullgren ut priset Årets Nötköttsproducent vid Köttriksdagen i Örebro. Köttriksdagen är en årlig konferens som anordnas av Sveriges nötköttsproducenter. I år hålls konferensen i Örebro med temat företagande, kapitalförsörjning...

  • Posted november 9, 2022
  • 0
 • Satsningar för att förbättra villkoren för landsbygden

  Villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Regeringen satsar därför på sänkt skatt för diesel som används inom jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, förstärkt reseavdrag, utbyggnad och underhåll av samhällsviktig infrastruktur, som...

  • Posted november 7, 2022
  • 0
 • Förslag om högkostnadsskydd

  Förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser hanteras skyndsamt, regeringen tog emot en begäran från Svenska kraftnät i torsdags om att ta fram en lösning på hur ett stöd till elanvändare för höga elpriser ska kunna betalas ut...

  • Posted oktober 29, 2022
  • 0
 • Regeringen stärker svensk filmbransch

  Regeringen har fattat beslut om produktionsincitament för bland annat film- och dramaserieproduktioner som ska bidra till regional utveckling i hela landet och en stärkt svensk filmbransch. – Äntligen har vi ett stöd som gör oss internationellt konkurrenskraftiga....

  • Posted augusti 19, 2022
  • 0
 • Skogen ska bidra till jobb i hela landet

  200 insatser från skogen ska bidra till jobb i hela landet, nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till utvecklingen av en växande bioekonomi. Mot bakgrund av...

  • Posted juli 7, 2022
  • 0