All posts tagged "Katastrof"

 • Sudan står inför en katastrof efter ett år av krig

  Den 15 april 2023 inleddes kriget i Sudan. Igår, ett år senare, står miljontals människor på randen till en enorm humanitär katastrof. Läkare Utan Gränser uppmanar nu FN och givarländer, att omedelbart utöka de humanitära hjälpinsatserna. Samtidigt...

  • Posted april 16, 2024
  • 0
 • Stöd till översvämningsdrabbade i Libyen

  Hjälpbehoven är enorma i Libyen som i september drabbats hårt av stormen Daniel som orsakade enorma översvämningar. Biståndsmyndigheten Sida ger nu ett första stöd på 17,5 miljoner kronor till livräddande insatser i form av matleveranser, medicin och...

  • Posted september 24, 2023
  • 0
 • Barn i fängelser kan bli katastrof

  Att flytta ansvaret för unga brottsdömda, för barn, till Kriminalvården riskerar att bli en katastrof, riskerna på kort sikt är att det inte görs tillräckligt för att förbättra situationen här och nu. Statens institutionsstyrelses, SiS särskilda ungdomshem...

  • Posted augusti 16, 2023
  • 0
 • Nu inleds överföringen av 1 miljon fat olja

  Den FN ledda räddningsinsatsen för att förhindra ett massivt oljeutsläpp i Röda havet gick idag in i en ny fas när överföringen av över 1 miljon fat olja från den rostskadade oljetankern FSO Safer påbörjades. ”När det...

  • Posted juli 26, 2023
  • 0
 • Katastrofal undernäringskris i nordvästra Nigeria

  Undernäringskrisen i nordvästra Nigeria har ökat till katastrofala nivåer, nu uppmanar Läkare Utan Gränser internationella aktörer att öka sina insatser för att tillgodose de akuta behoven i regionen. De nordvästra delarna av landet måste inkluderas i FN:s...

  • Posted september 28, 2022
  • 0
 • Biståndet: Nedskärningarna blir katastrof för flickor och kvinnor

  Regeringens beslut om att skära ner biståndet för att bekosta mottagandet av ukrainska flyktingar riskerar att bli en katastrof för flickor och kvinnor i fattiga länder. Dessa tillhör världens mest utsatta och är redan hårt drabbade av...

  • Posted maj 17, 2022
  • 0
 • Tält från Sverige på plats i Haiti

  Återigen har Sverige i sitt unika samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Lions Sverige levererat tält till behövande som drabbats av en katastrof. Denna gången fick Haiti ta emot ca 250 tält som skall...

  • Posted september 11, 2021
  • 0
 • Artskyddsutredningen en katastrof för jord- och skogsbruket

  För LRF och alla markägare är artskyddsutredningen som presenterats Torsdag 10 Juni 2021 en stor besvikelse, utredningen visar inga tecken på att stärka äganderätten eller göra markägares tillvaro mer rättssäker. De nya förslagen försvårar istället för all...

  • Posted juni 13, 2021
  • 0
 • Barnen sover under bar himmel i katastrofens Lesbos – Sverige måste hjälpa till

  Efter den förödande branden i flyktinglägret Moria måste EU:s ledare agera kraftfullt. Rädda Barnens riksmöte* uppmanar Sveriges regering att medverka till att alla barn evakueras från Lesbos och de andra öarna och att Sverige tar emot barn...

  • Posted september 13, 2020
  • 0
 • Ny rapport: Mänsklig katastrof i klimatkrisens spår

  År 2050 kan hela 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt stöd till följd klimatkrisen. Men om vi agerar nu kan vi bygga motståndskraft, hindra lidande och rädda människoliv. Detta framgår av den nya rapporten ”The Cost...

  • Posted september 20, 2019
  • 0