Biståndet: Nedskärningarna blir katastrof för flickor och kvinnor

By on 17 maj, 2022
Arkivbild

Regeringens beslut om att skära ner biståndet för att bekosta mottagandet av ukrainska flyktingar riskerar att bli en katastrof för flickor och kvinnor i fattiga länder. Dessa tillhör världens mest utsatta och är redan hårt drabbade av först coronapandemin och nu galopperande livsmedelspriser till följd av Ukrainakriget.

Eftersom det humanitära biståndet fredas blir nedskärningarna för det långsiktiga arbetet med flickors och kvinnors rättigheter än mer dramatiska. Mellan 30 och 40 procent av medel till skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor, skolgång för tonårsmödrar och juridisk hjälp för våldtagna kvinnor försvinner. Detta är exempel på hur några av de partnerorganisationer som Kvinna till Kvinna stödjer kan komma att drabbas.

84 procent av det svenska biståndet har ett jämställdhetsperspektiv och nästan 20 procent har som direkt mål att bidra till jämställdhet. Sveriges feministiska regering rycker med nedskärningarna undan mattan för det långsiktiga arbetet med flickors och kvinnor rättigheter och riskerar istället att bidra till att jämställdheten i världen backar.

Samtidigt visar Kvinna till Kvinnas undersökning utförd av Novus (apr 2022) att åtta av tio svenskar tycker det är viktigt att biståndet används för att stötta kvinnors och flickors rättigheter runt om i världen.

Nedskärningen av biståndet med 9,2 miljarder är dessutom beräknat på Migrationsverkets tidigare prognos av antalet flyktingar. När Migrationsverket nu har räknat ner kostnaden och landar på 6,4 miljarder, väljer regeringen ändå att bibehålla sänkningen av biståndet med hela 9,2 miljarder.

Nedskärningarna kommer i förlängningen att slå tillbaka också på Sverige. Ett minskat bistånd leder till förvärrade kriser och fler konflikter vilket tvingar fler människor på flykt. Att skära ner för stunden nu kan kosta mångdubbelt i framtiden.

Krig och konflikter drabbar särskilt kvinnor i form av ökad fattigdom, större utsatthet och stegrat sexuellt våld. Därför har svenskt bistånd bidragit till en ökad säkerhet för miljontals kvinnor och flickor världen över – fram tills nu.

Jämställda samhällen är mer fredliga och kvinnor är viktiga aktörer. I civilsamhället är det ofta kvinnorna som driver på för demokrati och mänskliga rättigheter. Efter Rysslands attack på Ukraina står det klart att demokratiarbetet i Europa måste intensifieras. Men nedskärningarna drabbar också demokratibiståndet hårt.

Det framstår som absurt att Sverige nu blir det största mottagarlandet för svenskt bistånd. Vi kräver att den svenska feministiska regeringen också gör en feministisk analys och snarast river upp beslutet om de dramatiska nedskärningarna av biståndet för 2022.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Kvinna till Kvinna

You must be logged in to post a comment Login