All posts tagged "Komplexa"

  • Chefsuppdragen inom Region Örebro län ska vara hållbara och attraktiva

    Chefsuppdragen inom Region Örebro län har med tiden blivit alltmer omfattande och komplexa, vilket resulterat i en kartläggning för att vidareutveckla hållbara och attraktiva chefsuppdrag. Revisorerna har granskat Region Örebro läns arbete inom området personal- och kompetensförsörjning,...

    • Posted maj 21, 2019
    • 0