Chefsuppdragen inom Region Örebro län ska vara hållbara och attraktiva

Av på 21 maj, 2019
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande.

Chefsuppdragen inom Region Örebro län har med tiden blivit alltmer omfattande och komplexa, vilket resulterat i en kartläggning för att vidareutveckla hållbara och attraktiva chefsuppdrag.

Revisorerna har granskat Region Örebro läns arbete inom området personal- och kompetensförsörjning, med ett särskilt fokus på chefsförsörjning. Nu har revisionsrapporten behandlats av regionstyrelsen..

Våra chefer är oerhört viktiga för att vi på ett effektivt sätt ska kunna genomföra vårt samhällsuppdrag, och vi strävar alltid efter att ge dem bästa möjliga förutsättningar, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Kartläggning av chefsuppdrag
Bland annat genomför Region Örebro län just nu en övergripande kartläggning av alla chefers förutsättningar och uppdrag.. En viktig del av kartläggningen har bestått av workshops där chefer och fackliga representanter har medverkat.

– Vår förhoppning är att skapa delaktighet kring detta, och vi vill få in så många synpunkter som möjligt för att på så sätt skapa oss en heltäckande bild av våra chefers vardag, säger Andreas Svahn.

Som ett exempel på vad som kan underlätta för chefer är själva introduktionen vid tillträdet av chefsuppdraget, ett annat exempel är stöd vid rekrytering av nya medarbetare. En annan viktig del är att antalet medarbetare som chefen ansvarar för är anpassat till komplexiteten i de olika chefsuppdragen.

Framtidens ledare

– Jag vill också framhålla programmet ”Morgondagens ledare” som vi genomför löpande för att identifiera och utbilda blivande chefer. Inom ramen för programmet får deltagarna inblick i chef- och ledarskapet, och de är därigenom bättre förberedda inför ett kommande chefsuppdrag, säger Andreas Svahn.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in