All posts tagged "Attraktiva"

 • Örebrostudenter attraktiva på arbetsmarknaden

  Örebro universitet är ett av de lärosäten som placerar sig i topp när det gäller studenternas etablering på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. – Våra utbildningar ligger i linje med det som efterfrågas på arbetsmarknaden,...

  • Posted oktober 19, 2022
  • 0
 • Energibranschen – Sveriges mest attraktiva och jämställda

  Nyckeltalsinstitutets årliga mätning visar att el- och energibranschen är Sveriges mest attraktiva och jämställda. Arbetsgivarna i branschen, däribland Linde energi, är generellt attraktiva och jämställda med trygga anställningar, hög frisknärvaro och lika möjligheter vad gäller chefskap och...

  • Posted juni 3, 2020
  • 0
 • Chefsuppdragen inom Region Örebro län ska vara hållbara och attraktiva

  Chefsuppdragen inom Region Örebro län har med tiden blivit alltmer omfattande och komplexa, vilket resulterat i en kartläggning för att vidareutveckla hållbara och attraktiva chefsuppdrag. Revisorerna har granskat Region Örebro läns arbete inom området personal- och kompetensförsörjning,...

  • Posted maj 21, 2019
  • 0