All posts tagged "Koppling"

 • Forskning kopplar hög fruktkonsumtion till lågt blodtryck

  Fler än var femte person i Sverige och drygt hälften av alla 65-åringar lever med högt blodtryck, som är en allvarlig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Nu visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden på en koppling mellan hög...

  • Posted juli 19, 2022
  • 0
 • Covid-19 kan kopplas till olika typer av bostadsområden

  Ökad risk för IVA-vård med covid-19 kan kopplas till olika typer av bostadsområden, risken för att behöva intensivvård med covid-19 har under pandemin varit högst i tätbefolkade områden med en hög andel boende som lever i relativ...

  • Posted juli 7, 2022
  • 0
 • 4,5 miljoner till forskning om kopplingen mellan bostadsområden och brott

  Kriminologiforskaren Brittany Evans har fått 4,5 miljoner från Vetenskapsrådet för att studera samband mellan bostadsområden samt brottslighet och missbruk. Målet är att bidra med ny kunskap som kan användas i interventionsarbetet på nationell nivå. Brott och missbruk...

  • Posted december 4, 2021
  • 0
 • Covid-vaccination kopplad till minskad smittspridning inom familjen

  Personer som saknade immunitet mot covid-19 löpte klart lägre risk både att smittas och att bli allvarligt sjuka om deras familjemedlemmar hade vaccinerat sig eller gått igenom en infektion, jämfört med ovaccinerade familjer. Det visar en ny...

  • Posted oktober 17, 2021
  • 0
 • Tydlig koppling mellan topplistor och TikTok

  TikToks effekt på musikindustrin har varit ett faktum. Människor upptäcker nya låtar och ljudtrender och den framgången lever även utanför plattformen när låtar som blivit populära på TikTok snabbt når topplistorna. Detta är extra tydligt just nu,...

  • Posted juli 21, 2021
  • 0
 • Nu startar pollensäsongen i Örebro län – ökad oro kopplad till pandemin

  Måttliga halter av hassel och al har uppmätts under hela veckan, säsongen blir förmodligen lång. Sifo har på uppdrag av Apotek Hjärtat tagit fram en riksrepresentativ undersökning. Den visar huruvida människor upplever en oro kring sin pollenallergi i...

  • Posted mars 3, 2021
  • 0
 • Genetiska förändringar orsakade av miljöfaktorer kopplas till högre självmordsrisk

  Forskare har kunnat koppla miljöorsakade genetiska förändringar i den så kallade CRH-genen, vilken påverkar regleringen av kroppens stressystem, till självmordsrisk och psykisk ohälsa. Studien av epigenetiska förändringar i kroppens hormonbaserade stressystem visar att stressrelaterade förändringar i CRH-genen...

  • Posted december 24, 2017
  • 0