All posts tagged "Koppling"

 • Förändringar i gallsyrorna kan kopplas till diabetes hos små barn

  Störningar i samspelet mellan gallsyror och den medfödda bakteriefloran i tarmarna kan öka risken för typ 1-diabetes, det visar forskning om små barns första år i livet. – Vi har fått ny kunskap om hur sjukdomen börjar...

  • Posted oktober 12, 2022
  • 0
 • Säkerhetshot kopplade till dagens molntjänster

  Säkerhetshot kopplade till dagens molntjänster är flera och det gäller att analysera vad som är bäst för den egna organisationen, här kommer några tips. Vad finns det för säkerhetshot? Ett första steg mot en säker molntjänst är att...

  • Posted oktober 1, 2022
  • 0
 • Forskning om koppling

  Forskning om koppling mellan influensa och senare hjärtproblem. Det finns en koppling mellan influensa och hjärtkärlsjukdomar. Geena Paramel, forskare i biomedicin, ska leda ett projekt för att identifiera biomarkörer som kan förebåda kommande hjärtproblem hos influensapatienter. Projektet omfattar...

  • Posted september 30, 2022
  • 0
 • Genetisk bakgrund kan kopplas till fysiskt aktiv livsstil

  Forskare vid Uppsala universitet har i en stor internationell studie identifierat dna-regioner som kan kopplas till fysisk aktivitet respektive skärmtid på fritiden. Fynden bekräftar att fysisk aktivitet har gynnsamma effekter på hälsan och antyder att en mer...

  • Posted september 11, 2022
  • 0
 • PFAS i blodet kan kopplas till ulcerös kolit hos äldre

  PFAS i blodet kan kopplas till ulcerös kolit hos äldre, äldre med ulcerös kolit har högre halter av högfluorerade ämnen (PFAS) i blodet jämfört med friska äldre. Samma ämnen påverkar tarmens barriärfunktion hos möss, vilket kan leda...

  • Posted augusti 30, 2022
  • 0
 • Sömnapné under REM-sömnen kopplat till risk för hjärt-kärlsjukdom

  Sömnapné är en folksjukdom som kännetecknas av korta andningsuppehåll under sömnen. En nyligen publicerad studie vid Uppsala universitet med stöd från Hjärt-Lungfonden visar att andningsuppehåll under den så kallade REM-sömnen är förknippade med tecken på åderförfettning med...

  • Posted augusti 17, 2022
  • 0
 • Forskning kopplar hög fruktkonsumtion till lågt blodtryck

  Fler än var femte person i Sverige och drygt hälften av alla 65-åringar lever med högt blodtryck, som är en allvarlig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Nu visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden på en koppling mellan hög...

  • Posted juli 19, 2022
  • 0
 • Covid-19 kan kopplas till olika typer av bostadsområden

  Ökad risk för IVA-vård med covid-19 kan kopplas till olika typer av bostadsområden, risken för att behöva intensivvård med covid-19 har under pandemin varit högst i tätbefolkade områden med en hög andel boende som lever i relativ...

  • Posted juli 7, 2022
  • 0
 • 4,5 miljoner till forskning om kopplingen mellan bostadsområden och brott

  Kriminologiforskaren Brittany Evans har fått 4,5 miljoner från Vetenskapsrådet för att studera samband mellan bostadsområden samt brottslighet och missbruk. Målet är att bidra med ny kunskap som kan användas i interventionsarbetet på nationell nivå. Brott och missbruk...

  • Posted december 4, 2021
  • 0
 • Covid-vaccination kopplad till minskad smittspridning inom familjen

  Personer som saknade immunitet mot covid-19 löpte klart lägre risk både att smittas och att bli allvarligt sjuka om deras familjemedlemmar hade vaccinerat sig eller gått igenom en infektion, jämfört med ovaccinerade familjer. Det visar en ny...

  • Posted oktober 17, 2021
  • 0