All posts tagged "Koppling"

 • Nobelkommittén har förstått kopplingen

  Nobelkommittén har förstått kopplingen mellan fred och kvinnors rättigheter. Narges Mohammadi, en iransk kvinnorättsaktivist, fängslad sedan många år, får Nobels Fredpris 2023. Att Nobelkommitténs ordförande börjar sitt tillkännagivande med ”Kvinna Liv Frihet” är en glasklar markering mot den...

  • Posted oktober 9, 2023
  • 0
 • Nya rön om kopplingen mellan luftföroreningar och demens

  En ny avhandling från Umeå universitet ger ytterligare kunskap om sambandet mellan luftföroreningar och demens. Forskningen visar att de personer som bar på en specifik genvariant eller hade dåligt luktsinne löpte större risk att drabbas av demens...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Sociala medier-beroende kopplat till fattigdom

  En ny studie från University of Glasgow i Skottland visar en koppling mellan fattigdom och sociala medier-beroende. Studien, som publicerades i tidskriften Social Science & Medicine, undersökte hur ekonomiska förhållanden påverkar användningen av sociala medier och fann...

  • Posted januari 26, 2023
  • 0
 • Alvedon kopplas till autism och ADHD

  En ny studie kopplar det vanliga smärtstillande medlet paracetamol , även känt som Alvdon till autism och ADHD. Studien, som genomfördes på 996 födslar i Boston i USA, visade att barn som utsattes för högre nivåer av...

  • Posted januari 16, 2023
  • 0
 • Förändringar i gallsyrorna kan kopplas till diabetes hos små barn

  Störningar i samspelet mellan gallsyror och den medfödda bakteriefloran i tarmarna kan öka risken för typ 1-diabetes, det visar forskning om små barns första år i livet. – Vi har fått ny kunskap om hur sjukdomen börjar...

  • Posted oktober 12, 2022
  • 0
 • Säkerhetshot kopplade till dagens molntjänster

  Säkerhetshot kopplade till dagens molntjänster är flera och det gäller att analysera vad som är bäst för den egna organisationen, här kommer några tips. Vad finns det för säkerhetshot? Ett första steg mot en säker molntjänst är att...

  • Posted oktober 1, 2022
  • 0
 • Forskning om koppling

  Forskning om koppling mellan influensa och senare hjärtproblem. Det finns en koppling mellan influensa och hjärtkärlsjukdomar. Geena Paramel, forskare i biomedicin, ska leda ett projekt för att identifiera biomarkörer som kan förebåda kommande hjärtproblem hos influensapatienter. Projektet omfattar...

  • Posted september 30, 2022
  • 0
 • Genetisk bakgrund kan kopplas till fysiskt aktiv livsstil

  Forskare vid Uppsala universitet har i en stor internationell studie identifierat dna-regioner som kan kopplas till fysisk aktivitet respektive skärmtid på fritiden. Fynden bekräftar att fysisk aktivitet har gynnsamma effekter på hälsan och antyder att en mer...

  • Posted september 11, 2022
  • 0
 • PFAS i blodet kan kopplas till ulcerös kolit hos äldre

  PFAS i blodet kan kopplas till ulcerös kolit hos äldre, äldre med ulcerös kolit har högre halter av högfluorerade ämnen (PFAS) i blodet jämfört med friska äldre. Samma ämnen påverkar tarmens barriärfunktion hos möss, vilket kan leda...

  • Posted augusti 30, 2022
  • 0
 • Sömnapné under REM-sömnen kopplat till risk för hjärt-kärlsjukdom

  Sömnapné är en folksjukdom som kännetecknas av korta andningsuppehåll under sömnen. En nyligen publicerad studie vid Uppsala universitet med stöd från Hjärt-Lungfonden visar att andningsuppehåll under den så kallade REM-sömnen är förknippade med tecken på åderförfettning med...

  • Posted augusti 17, 2022
  • 0