All posts tagged "Kris"

 • Beredskapen för kris och krig ska stärkas i Nora

  Välkomna på workshops för att stärka livsmedelsberedskapen i Nora, två spännande dagar där man diskuterar och arbetar med att stärka beredskapen för kris och krig. De senaste åren har vi blivit alltmer uppmärksammade på vikten av beredskap,...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Viktigare med ”boots on the ground”

  Viktigare med ”boots on the ground” än Gripen i luften, om kampen mot gängkriminaliteten. De senaste månaderna har ett 20-tal personer dödats i en rad spektakulära våldsdåd. Effekterna av den grova kriminaliteten drabbar i allt högre grad...

  • Posted september 30, 2023
  • 0
 • Ekonomiska krisen i fokus

  Ekonomiska krisen i fokus när Region Örebro län summerar årets sju första månader, årets första sju månader har präglats av det bekymmersamma ekonomiska läge som råder i världen. Det visar Region Örebro läns delårsrapport som regionstyrelsen behandlade...

  • Posted september 27, 2023
  • 0
 • Intensivt arbete för att möta den ekonomiska krisen

  Region Örebro län befinner sig i en ekonomisk utsatt situation, läget är svårare än på många årtionden med en hög inflation och därmed stora kostnadsökningar. Nu vidtar Region Örebro län nödvändiga åtgärder för att möta den ekonomiska...

  • Posted september 14, 2023
  • 0
 • Svenskar mer förberedda på kris

  En ny novusundersökning gjord på uppdrag av Röda Korset visar att svenskarna står bättre rustade för samhällskriser. Sex av tio uppger att de gjort förberedelser hemma för klara av en kris – det är betydligt fler än...

  • Posted juni 27, 2023
  • 0
 • A-kassan ska fungera i kris och krig

  Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera även vid störda förhållanden, allvarlig fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig. Därför ska en särskild utredare se över regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas deltagande, i arbetet med...

  • Posted juni 2, 2023
  • 0
 • Regeringen vill säkra god beredskap för skolan

  Regeringen vill säkra god beredskap för skolan vid kris eller krig. Vid kris eller krig har skolan en viktig roll att långt som möjligt fortsätta undervisningen, och även att tillgodose behovet av omsorg för barn vars vårdnadshavare har...

  • Posted juni 1, 2023
  • 0
 • Fake news symptom på större problem

  Varför har fake news blivit så politiserat och vad säger det om vårt samhälles och journalistikens framtid? Demokratin är i kris och strider om innebörden av ”falska” och ”riktiga” nyheter har blivit centrala i denna, menar forskaren...

  • Posted maj 23, 2023
  • 0
 • Så slår krisen mot begagnade bilar

  Räntehöjningar, inflation och ekonomisk kris har inneburit en riktig kalldusch för marknaden för begagnade bilar. På bara en månad har priserna rasat med nio procent. Att svenska hushåll har det tufft ekonomiskt just nu är knappast någon...

  • Posted maj 10, 2023
  • 0
 • Rekordbotten nådd för elbilspriserna

  Den ekonomiska krisen med allt högre räntor och stigande inflation fortsätter att slå mot fordonsmarknaden, i februari var priserna på elbilar nere på 390 000 kronor i medianpris. Den lägsta nivån på ett år. Diesel var dock...

  • Posted mars 6, 2023
  • 0