Beredskapen för kris och krig ska stärkas i Nora

By on 4 oktober, 2023
Bild: Nora kommun

Välkomna på workshops för att stärka livsmedelsberedskapen i Nora, två spännande dagar där man diskuterar och arbetar med att stärka beredskapen för kris och krig.

De senaste åren har vi blivit alltmer uppmärksammade på vikten av beredskap, inte minst av livsmedel.

Nora kommun i samarbete med Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län, bjuder nu in länets kommuner till två workshops för att stötta i arbetet med att stärka livsmedelsproduktionen.

Datum

  • 21 november klockan 09.00-12.00
  • 12 december klockan 13.00-16.00

Målgrupp

Politiker, tjänstepersoner, livsmedelsproducenter och -industri, civilsamhälle, näringslivsaktörer och andra intresserade av frågan.

Här kan man läsa mer om dagarna och skicka in anmälan – www.nora.se/naringslivarbete/foretagstodradgivning/natverkochtraffar

Nora
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

You must be logged in to post a comment Login