All posts tagged "Kvinnor"

 • Oacceptabelt lång väntan på nya läkemedel mot bröstcancer – BRO kräver förändring

  Varje år får ca 9000 kvinnor i Sverige en bröstcancerdiagnos och drygt 1400 dör till följd av sjukdomen. Forskningen är intensiv och sedan millennieskiftet har flera nya läkemedel – som ger drabbade kvinnor bättre prognos, och för...

  • Posted juli 3, 2017
  • 0
 • Dubbelt så många kvinnor dör av KOL

  Kvinnor drabbas allt värre av lungsjukdomen KOL. På 20 år har dödligheten i KOL bland kvinnor mer än fördubblats i Sverige, enligt Hjärt-Lungfondens nya Lungrapport som lanseras i dag. Nu krävs nya satsningar på forskning för att...

  • Posted maj 18, 2017
  • 0
 • Bygget går framåt för Naomi Sisters Home II

  De flesta som kommit till Naomi Sisters Home i Thiyagadurgam, Sisters Internationals första kvinnohem, har efter en tidsperiod på cirka 2 år varit rehabiliterade. En del av kvinnorna som kommer har varit så neddrogade att det krävts...

  • Posted april 23, 2017
  • 0
 • Svår psoriasis drabbar främst män

  Att män är överrepresenterade i patientregister för psoriasis och att de får mer psoriasisbehandling än kvinnor har länge lett forskare till att misstänka att den vanliga hudsjukdomen i större utsträckning drabbar män. En ny unik studie med...

  • Posted mars 28, 2017
  • 0
 • Andelen män i IT-branschen konstant men svagt nedåt på chefs och VD-nivå

  Statistiken för 2016 visar på en i stort sett oförändrad snedfördelning av andelen kvinnor och män i IT- och telekombranschen i Sverige: andelen män i branschen totalt ligger kvar på 72 % (jämfört med 2015). På chefsnivå...

  • Posted mars 14, 2017
  • 0
 • Andelen kvinnliga vd:ar nu 16 procent men 95 av 100 försäljningschefer är män

  En undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att andelen kvinnor på vd-posten i Sverige ökat till 16 procent, den högsta andelen som uppmätts hittills i undersökningen. I Stockholm är idag knappt var fjärde vd en...

  • Posted mars 14, 2017
  • 0
 • Kvinnorna viktiga för freden i norra Kenya

  Turkanaregionen i norra Kenya har i decennier präglats av en konflikt mellan folkgrupperna turkana och pokot. Konflikten har skördat många människoliv och kvinnor och barn drabbas hårt. PMU har under mer än tio års tid stött fredsarbetet...

  • Posted mars 9, 2017
  • 0
 • Försvarsmakten söker fler kvinnor

  I samband med internationella kvinnodagen genomför Försvarsmakten rekryteringsevent på en rad orter i västra Sverige, syftet är att få fler kvinnor till myndigheten. I dag är totalt 17 procent av Försvarsmaktens personal kvinnor, bland officerare är nivån...

  • Posted mars 7, 2017
  • 0
 • 55 kvinnor dör i hjärt-kärlsjukdom varje dag

  Dödligheten ökar hos kvinnor mellan 35 och 44 år Trots att dödligheten har minskat under senare år gäller detta inte yngre kvinnor, varken insjuknande eller dödlighet. Yngre kvinnor har sämre riskprofil och högre dödlighet jämfört med äldre...

  • Posted mars 3, 2017
  • 0
 • IS stal allt kvinnor och barn dör på sjukhusen i Mosul

  Läget är mycket allvarligt för de 750 000 människor som är instängda i västra Mosul, våra representanter vittnar om en förtvivlad situation där kvinnor dör i barnsäng eftersom IS har stulit alla medicinska förnödenheter. De få läkare...

  • Posted februari 24, 2017
  • 0