All posts tagged "Lagförslag"

 • Sverige bakom lagförslag som ska stoppa PFAS-användningen

  Tillsammans med myndigheter i fyra andra länder har Kemikalieinspektionen idag lämnat ett omfattande förslag till EU om att begränsa användningen av drygt 10 000 PFAS-kemikalier. – PFAS är vår tids värstingkemikalier, säger Per Ängqvist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen. De...

  • Posted januari 14, 2023
  • 0
 • Nya lagförslag om rattfylleri är goda nyheter

  MHF har i många år hävdat att dagens bristfälliga rattfyllerilagstiftning medför att många notoriska rattfyllerister strax är ute på vägarna igen, i flera fall har detta bevisligen lett till oskyldiga människors död och många anhörigas lidande. En...

  • Posted december 26, 2021
  • 0
 • Nya nätlagar närmar sig från EU

  Nu börjar EUs nya lagar för internet ta form och man har tagit ytterligare sten mot ett nytt lagförslag. Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd har idag antagit Europaparlamentets ståndpunkt om förslaget till nya EU-regler...

  • Posted december 14, 2021
  • 0
 • Förslag om skärpt lagstiftning för målvaktsfordon

  Riksförbundet M Sverige har i ett remissvar till Infrastrukturdepartementet tillstyrkt förslaget om att skärpa lagstiftningen kring så kallade målvaktsfordon så att de lättare kan flyttas och beslagtas. Målvaktsfordon är fordon som regelmässigt är avställda och oförsäkrade samtidigt...

  • Posted april 27, 2021
  • 0
 • EU-parlamentet har röstat JA till ny lagstiftning för att företag ska respektera mänskliga rättigheter och miljön

  EU-parlamentet röstade med en stor majoritet — 504 röster för, 79 emot och 112 avstod — ja till lagkrav för företags respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Omröstningen gällde rapporten Corporate due diligence and corporate accountability, som innehåller...

  • Posted mars 13, 2021
  • 0
 • Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar regleras i lag

  Regeringens förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete förväntas träda i kraft den 15 februari 2021. Mot bakgrund av det nya lagförslaget, kommer Tillväxtverket med ytterligare klargörande om vad som gäller för värdeöverföringar fram tills det...

  • Posted december 9, 2020
  • 0
 • Ett lagförslag som åsidosätter rättigheter för barn på flykt

  I går lämnade den migrationspolitiska kommittén över sitt lagförslag till regeringen.  – Som befarat ser vi att förslagen som presenterades inte bidrar till att förbättra situationen för barn på flykt. Samma år som barnkonventionen blivit svensk lag...

  • Posted september 16, 2020
  • 0
 • Stoppa lagförslaget om försämrad anställningstrygghet

  LO anser att förslagen från den statliga LAS-utredningen innebär en kraftig försämring av anställningstryggheten. Därför drar LO och de 14 förbunden igång en kampanj för att stoppa förslagen från att bli verklighet. – Vi kommer inte att...

  • Posted juni 8, 2020
  • 0
 • Är det rimligt att ditt företag ska betala andra företags löneskulder

  Riksdagen har nu beslutat att en ny lag om entreprenörsansvar ska börja gälla från 1 januari 2019. Lagförslaget har utsatts för omfattande kritik och i sista stund beslutade riksdagen att flytta fram tidpunkten för när lagen börjar...

  • Posted juni 25, 2018
  • 0
 • Amnesty Sverige välkomnar lagförslagen om transpersoners rättigheter

  En person ska kunna byta juridiskt kön utan att behöva uppfylla olika medicinska krav och personer under 18 år ska ha möjlighet att genomgå underlivskirurgi – det är några av förslagen i de två utredningar om transpersoners...

  • Posted juni 19, 2018
  • 0