All posts tagged "Lantmännen"

 • Skörden 2020 ovanligt intensiv – och havreskörden slog rekord

  Skördearbetet i Sverige är avslutat och Lantmännen summerar årets skörd och spannmålsmottagning, som har varit extremt intensiv. Skörden är medelstor och av god kvalitet, vilket är gynnsamt både för svensk livsmedelsförsörjning och för exporten. I juli publicerades...

  • Posted oktober 31, 2020
  • 0
 • Lantmännens skördeprognos: En normalstor skörd 2020

  Lantmännen prognosticerar att årets svenska skörd totalt kommer att uppgå till 6,1 miljoner ton. Coronapandemin har tydligt visat hur viktigt det svenska jordbruket och en fungerande livsmedelskedja är för Sveriges förmåga till självförsörjning, och den svenska skörden...

  • Posted juli 14, 2020
  • 0
 • 733 miljoner till Lantmännens medlemmar

  Alla Lantmännens divisioner och affärsområden visade ett högre resultat under 2019 vilket möjliggör en utdelning om hela 733 miljoner kronor till medlemmarna, svenska lantbrukare. Beslutet om utdelningen togs av föreningsstämman idag. Utdelningen till medlemmarna − som klubbades...

  • Posted maj 7, 2020
  • 0
 • Risk för fallande spannmålspriser

  Spannmålspriserna vände upp igen efter att först ha fallit i samband med coronakrisens utbrott. Långsiktigt finns dock risk för prisfall, menar Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson. ”Framför allt drivet av minskad majsanvändning i USA”, säger han. I vintras...

  • Posted april 24, 2020
  • 0
 • Lantmännens resultat för 2019 är det högsta någonsin

  Lantmännens resultat, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 877 MSEK – en betydande förbättring jämfört med förra årets resultat på 1 387 MSEK. – Lantmännens resultat 2019 är det högsta genom tiderna. Alla...

  • Posted februari 11, 2020
  • 0
 • Lantmännens skördeprognos: Årets skörd bättre än 5-årssnittet

  Årets spannmålsskörd ser ut att bli god, en absolut nödvändighet för många lantbrukare som drabbades hårt av fjolårets torka och värme. Enligt Lantmännens prognos kommer den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd vara större än 5-årssnittet....

  • Posted juli 15, 2019
  • 0
 • Andra delen av Lantmännens åtgärdspaket på cirka 55 miljoner kronor går nu ut till medlemmarna

  Den andra delen av Lantmännens omfattande åtgärdspaket är nu på väg ut till medlemmarna. Beloppen som går till lantbrukarna baseras på deras handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under september till december 2018. Fjolårets torka och värme ledde...

  • Posted februari 26, 2019
  • 0
 • Starkt resultat för Lantmännen 2018

  Starkt resultat för Lantmännen 2018 men lägre än föregående år till följd av torkan och lägre etanolpris. Lantmännens resultat för 2018, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 387 MSEK, jämfört med förra årets resultat...

  • Posted februari 11, 2019
  • 0
 • Starkt resultat för Lantmännen 2018

  Lantmännens resultat för 2018, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 387 MSEK, jämfört med förra årets resultat på 1 552 MSEK. Resultatnedgången förklaras i sin helhet av de låga skördarna till följd av...

  • Posted februari 10, 2019
  • 0
 • Goda utsikter inför skörden 2019

  Lantmännen summerar läget inför skörden 2019. Med en stor höstsådd och god tillgång på utsäde inför vårsådden ser förutsättningarna bra ut. Nu hoppas svenskt lantbruk på ett normalår, med svalare temperaturer och rikliga regnmängder. Fjolårets torka med...

  • Posted februari 3, 2019
  • 0