All posts tagged "Medicinsk vetenskap"

 • ​Så hänger proteiner och åderförfettning ihop

  Inflammatoriska proteiner har en viktig roll i sjukdomsförloppet vid åderförfettning, det visar Geena Paramel Varghese i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap, vars resultat på sikt kan leda till nya direktverkande mediciner. Under de senaste 20 åren har...

  • Posted februari 19, 2017
  • 0
 • Lokalt | Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

  Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet utvecklat en skala för att mäta ovanliga reaktioner på sinnesintryck hos vuxna personer med autism. De reagerar ofta starkt på och är känsliga för...

  • Posted april 19, 2016
  • 0
 • Lokalt | Ny metod höjde kvaliteten för mödrar och nyfödda

  Farzana Islam konstruerade ett system för att mäta och sedan höja kvaliteten i vården av mödrar och nyfödda. Sedan testade hon metoden på 14 sjukhus i Bangladesh. Resultatet blev en kraftig förbättring av vårdkvaliteten, konstaterar hon i...

  • Posted mars 29, 2016
  • 0