All posts tagged "Ökat"

 • Ökat stöd till barn med frihetsberövade föräldrar

  FN:s barnrättskommitté kommer i en färsk granskning med en rad viktiga påpekanden när det gäller Sveriges förmåga att efterleva den internationella barnkonventionen. I rekommendationerna står att kommunernas kapacitet för att kunna ge information och hjälp till barn...

  • Posted februari 16, 2023
  • 0
 • Positivt med ny kartläggning för ökat bostadsbyggande

  Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja bostadsbyggande. – Bostadsbyggandet faller nu snabbt. Tid är pengar och pengar har blivit dyrare på grund av inflation och stigande...

  • Posted januari 23, 2023
  • 0
 • Ökat kriminaltekniskt fokus vid brott i nära relation

  En brottsplats utan uppenbara tecken på strid och våld. Ett brottsoffer utan synliga skador. Ett vanligt scenario vid brott i nära relation. Här finns inget för kriminaltekniker att hämta. Eller?  I maj 2021 startade ett tvärfunktionellt uppdrag...

  • Posted september 19, 2022
  • 0