All posts tagged "Örebroporten fastigheter"

 • Örebroporten redovisar en vinst på 33 mkr för 2017

  Örebroporten Fastigheter redovisar i bokslutet för 2017 en vinst på 32,9 mkr (42,7) före skatt. Omsättningen låg på 382 mkr (369). Vid årets slut var den ekonomiska vakansgraden låg, 1,0%. Driftnettot uppgår till 265 mkr (262) och...

  • Posted mars 8, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen 14 november

  På Kommunstyrelsens möte den 14 november behandlades frågor som till exempel bolagsbildning och genomförande av fas 1 för Vätternvattenprojektet, samt Örebroporten fastigheter AB:s fastighetsförvärv i Kulturkvarteret. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade...

  • Posted november 15, 2017
  • 0
 • Oerhört hög uthyrningsgrad hos Örebroporten

  Örebroporten Fastigheter redovisar i bokslutet en vinst på 46,7 mkr (39,8) efter skatt. Omsättningen låg på 369 mkr (344), vid årets slut var den ekonomiska vakansgraden rekordlåg, 0,7%. Vi känner oss tillfredställda med året som gått. Resultatet...

  • Posted mars 29, 2017
  • 0