Örebroporten redovisar en vinst på 33 mkr för 2017

By on 8 mars, 2018
Biblioteket i Borgen på Rudbeckskolan blev utsett till Byggnadsminne under 2017.

Örebroporten Fastigheter redovisar i bokslutet för 2017 en vinst på 32,9 mkr (42,7) före skatt. Omsättningen låg på 382 mkr (369). Vid årets slut var den ekonomiska vakansgraden låg, 1,0%. Driftnettot uppgår till 265 mkr (262) och direktavkastningen på samma nivå som 2017, 7,8%. Investeringsnivån låg på 238 mkr (158), varav 147 är hyrespåverkande.

– Vi känner oss tillfredsställda med årets bokslut, resultatet överträffar ägarens krav på oss, säger Jeanette Berggren, VD för Örebroporten. Att Örebro har en stark tillväxt märks tydligt i hela verksamheten. Efterfrågan på lokaler är fortsatt hög och kommunen ger oss många spännande uppdrag. Vi har därmed en oerhört hög intensitet i verksamheten för närvarande, både inom löpande drift och förvaltning, på projektsidan och vad gäller utredningar och tidiga skeden.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login