Oerhört hög uthyrningsgrad hos Örebroporten

By on 29 mars, 2017
Under 2016 utökade Örebroporten sitt bestånd vid Örebro Airport. Flygplatsen kan därmed fokusera på utveckling av flygverksamheten och Örebroporten ansvarar för byggnaderna.
På bilden: Örebroportens VD Jeanette Berggren.

Örebroporten Fastigheter redovisar i bokslutet en vinst på 46,7 mkr (39,8) efter skatt. Omsättningen låg på 369 mkr (344), vid årets slut var den ekonomiska vakansgraden rekordlåg, 0,7%.

  • Vi känner oss tillfredställda med året som gått. Resultatet i sig är inte ett övergripande mål, i stället ett medel för att kunna fullgöra vårt uppdrag att utveckla miljöer som stärker Örebro, säger Jeanette Berggren, VD för Örebroporten.
  • Vi går in i 2017 med många spännande uppdrag i pipeline. Ombyggnation av den fd skofabriken i Skebäck har påbörjats, moderna kontorslokaler med charmig industrikaraktär, och vackra fönsterpartier. Vi behöver ha mer lokaler för uthyrning än vi har i dagsläget för att kunna möta den höga efterfrågan, fortsätter Jeanette.
  • Andra spännande uppdrag är på planerings- och projekteringsstadiet såsom byggnation av Kulturkvarteret, upprustning av Södra läktaren vid Behrn Arena med planerad nybyggnation av kontorsbyggnad, eventuell ometablering av Örebrotravet till Kvinnersta liksom framtiden för både Brunnsparken, Svampen och Svampenterminalen. Vi förbereder också förvärv av Kvinnerstaområdet från Örebro kommun, avslutar Jeanette Berggren.

Snabbfakta från bokslutet 2016:

Investeringarna uppgår till 158 mkr varav 122 mkr är hyrespåverkande. I Mellringestaden har demenscentrum rustats upp och det fd storköket byggts om till skollokaler. Omklädningsrum har rustats upp vid hockeyarenan och investeringar har gjorts i en ny fjärrkyla anläggning för Behrn Arena. Virginska skolan och Rudbecksskolan har fortsatt rustats. Vid Novahuset, vid Örebro Universitet, har yttre miljön och en solcellsanläggning kommit på plats. Akustiken i Conventum Arena har förbättrats.

Under 2016 gjordes flera fastighets- och bolagsaffärer. En fastighet på Boglundsängen har sålts till Fortifikationsverket, två andra i Bista till Aspholmen Fastigheter, mark har även sålts till Örebro kommun för vidare försäljning till E.on som ska bygga en ny transformatorstation. Förvärv har gjorts av Örebro Airports byggnader. Vidare har andelar i Örebroläktaren AB sålts till ÖSK, samtliga andelar i Västerporten Fastigheter i Örebro AB sålts till Örebrobostäder och andelar i Törsjö Logistik AB förvärvats. Nedskrivning har gjorts av värdet på aktier i Mariebergs Utvecklings AB. Återföring av nedskrivning på fastighet har gjorts med 10 Mkr och nedskrivning av Conventumkvarteret har gjorts med 90 mkr med hänsyn till kommande investeringsbehov och ekonomisk påverkan av att biblioteket ska flytta till Kulturkvarteret. Flera fastighetsförsäljningar har gjorts inom ramen för Gustavsviks Utvecklings ABs uppdrag till privata byggherrar för byggnation av både kontor och bostäder i Gustavsviks-området. I Vivalla har en förskola byggts inom ramen för verksamheten i Rörströmsälven Fastighets AB.

Projektgruppen bestående av Jonas Ahlin, Mattias Waller och Johnny Andersson har påbörjat upprustningen av Skofabriken i Skebäck.

Kontorslokalerna i fd Skofabriken i Skebäck återfår sina fina fönsterpartier med industrikaraktär.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login