Alla inlägg taggade "Patientsäkerhet"

 • Vaccination av vård- och omsorgspersonal viktigt för patientsäkerheten

  Folkhälsomyndigheten uppmanar arbetsgivare att intensifiera ansträngningarna för att personal som arbetar nära personer över 70 år och andra riskgrupper ska vara vaccinerad mot covid-19. Vaccinen mot covid-19 är effektiva och säkra. De skyddar individen mot sjukdom och...

  • Skrivet september 16, 2021
  • 0
 • Ny nationell handlingsplan för patientsäkerhet

  Socialstyrelsen lanserar en ny nationell handlingsplan för patientsäkerhet, efter uppdrag från regeringen. Tanken är att handlingsplanen ska vara ett stöd för regioner och kommuner när de tar fram egna planer och prioriteringar inom patientsäkerhetsområdet. Under arbetet med...

  • Skrivet februari 5, 2020
  • 0
 • Förlossningen i Karlskoga stänger på grund av brister i patientsäkerheten

  Det går inte att garantera en patientsäker vård för akut sjuka nyfödda barn som föds på förlossningen på Karlskoga lasarett. Anledningen är att sjukhuset saknar medicinsk kompetens, det vill säga neonatolog, neonatologiskt team och neonatalavdelning. På grund...

  • Skrivet maj 30, 2019
  • 0
 • Samverkan med vården ger högre patientsäkerhet

  Som tillsynande myndighet för medicintekniska produkter är Läkemedelsverket beroende av rapporter från vård och tillverkare om negativa händelser och tillbud. En god samverkan leder i slutändan till en högre patientsäkerhet när felaktiga produkter kan åtgärdas eller tas...

  • Skrivet november 22, 2018
  • 0
 • Andelen fast anställda läkare ökar inom Region Örebro län

  Tack vare ett målmedvetet arbete ökar andelen fast anställda läkare inom Region Örebro län, medan andelen hyrläkare minskar. Följden blir ökad patientsäkerhet och förbättrad kontinuiteten i vården, det vill säga mer långsiktiga relationer mellan vårdpersonal och patienter....

  • Skrivet september 25, 2018
  • 0
 • ​Efterfrågan på kompetent personal i vården större än tillgången

  ​Efterfrågan på kompetent personal i vården större än tillgången – Svenska Läkaresällskapet uppmanar till förändring, för mesta möjliga patientsäkerhet. Socialstyrelsen konstaterar i en nyligen publicerad analys att brister i bemanning och kompetens inom hälso- och sjukvården påverkar...

  • Skrivet mars 2, 2018
  • 0
 • Fler vårdplatser tryggar patientsäkerheten

  För att säkra behovet av vårdplatser vid länets sjukhus fortsätter Region Örebro län att köpa externa vårdplatser av Attendo Sverige AB vid Rynningeviken i Örebro. Det nya avtalet sträcker sig fram till och med 31 mars 2018...

  • Skrivet juni 2, 2017
  • 0
 • Tydligt samband mellan läkares ledarskap, högre patientsäkerhet och nöjdare personal

  En ny, unik forskningsöversikt av Medical Management Centre på Karolinska Institutet, visar tydliga kvalitetssamband i verksamheter som förmår att tillvarata läkares medicinska kompetens i ledningsarbetet. Den internationella forskningen visar att medicinsk kompetens i ledningen ger högre patientsäkerhet...

  • Skrivet maj 29, 2017
  • 0
 • Regionalt – Brister i patientsäkerhet är ett allvarligt problem

  Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige. Man ställde frågan om de anser att brister i patientsäkerheten är ett problem inom hälso- och sjukvården. 77% svarade att de anser att det är...

  • Skrivet oktober 23, 2016
  • 0
 • Lokalt | Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

  Patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö står i fokus vid planeringen av vården i sommar inom Region Örebro län. Inför denna sommar är rekryteringen av främst sjuksköterskor svårare än tidigare vilket innebär att planeringen påbörjades tidigare än vanligt....

  • Skrivet april 22, 2015
  • 0