All posts tagged "Patientsäkerhet"

 • USÖ får godkänt för arbete kring patientsäkerhet

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutar nu tillsynen av patientsäkerheten med särskilt fokus på vårdplatser och bemanning vid Universitetssjukhuset Örebro. I beslutet framgår att brister delvis kvarstår, men IVO menar att vårdgivaren nu har förutsättningar för...

  • Posted januari 18, 2024
  • 0
 • En resurs för en hållbar och effektiv vård

  I Sverige lider många människor av muskuloskeletala smärttillstånd, och antalet patienter med denna typ av besvär ökar ständigt. Samtidigt står vården inför utmaningar med långa vårdköer. Legitimering av osteopater som yrkesgrupp kan bidra till att lindra trycket...

  • Posted april 11, 2023
  • 0
 • Ny utbildning för tolkar ska göra patientsäkerheten bättre

  Nu startar Fellingsbro folkhögskola en ny utbildning för att tydliggöra tolkens och övriga parters roll före, under och efter uppdrag, utbildningen ska ge ökade kunskaper om och förutsättningar för säker tolkutövning i sammanhang då teckenspråkstolk/dövblindtolk används. Tolkar...

  • Posted mars 7, 2023
  • 0
 • Ny utbildning för tolkar ska göra patientsäkerheten bättre

  Nu startar Fellingsbro folkhögskola en ny utbildning för att tydliggöra tolkens och övriga parters roll före, under och efter uppdrag. Utbildningen ska ge ökade kunskaper om och förutsättningar för säker tolkutövning i sammanhang då teckenspråkstolk/dövblindtolk används. Tolkar...

  • Posted mars 7, 2023
  • 0
 • God vård trots pandemi och omorganisation

  Är den vård som Region Örebro län erbjuder av hög kvalitet och kan patienterna känna sig trygga och säkra? Enligt den uppföljning av 2021 års patientsäkerhetsarbete som hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade vid dagens sammanträde är svaret ja....

  • Posted februari 11, 2022
  • 0
 • Vaccination av vård- och omsorgspersonal viktigt för patientsäkerheten

  Folkhälsomyndigheten uppmanar arbetsgivare att intensifiera ansträngningarna för att personal som arbetar nära personer över 70 år och andra riskgrupper ska vara vaccinerad mot covid-19. Vaccinen mot covid-19 är effektiva och säkra. De skyddar individen mot sjukdom och...

  • Posted september 16, 2021
  • 0
 • Ny nationell handlingsplan för patientsäkerhet

  Socialstyrelsen lanserar en ny nationell handlingsplan för patientsäkerhet, efter uppdrag från regeringen. Tanken är att handlingsplanen ska vara ett stöd för regioner och kommuner när de tar fram egna planer och prioriteringar inom patientsäkerhetsområdet. Under arbetet med...

  • Posted februari 5, 2020
  • 0
 • Förlossningen i Karlskoga stänger på grund av brister i patientsäkerheten

  Det går inte att garantera en patientsäker vård för akut sjuka nyfödda barn som föds på förlossningen på Karlskoga lasarett. Anledningen är att sjukhuset saknar medicinsk kompetens, det vill säga neonatolog, neonatologiskt team och neonatalavdelning. På grund...

  • Posted maj 30, 2019
  • 0
 • Samverkan med vården ger högre patientsäkerhet

  Som tillsynande myndighet för medicintekniska produkter är Läkemedelsverket beroende av rapporter från vård och tillverkare om negativa händelser och tillbud. En god samverkan leder i slutändan till en högre patientsäkerhet när felaktiga produkter kan åtgärdas eller tas...

  • Posted november 22, 2018
  • 0
 • Andelen fast anställda läkare ökar inom Region Örebro län

  Tack vare ett målmedvetet arbete ökar andelen fast anställda läkare inom Region Örebro län, medan andelen hyrläkare minskar. Följden blir ökad patientsäkerhet och förbättrad kontinuiteten i vården, det vill säga mer långsiktiga relationer mellan vårdpersonal och patienter....

  • Posted september 25, 2018
  • 0