Ny nationell handlingsplan för patientsäkerhet

By on 5 februari, 2020
Karin Båtelson, förste vice ordförande Sveriges läkarförbund och ordförande Sjukhusläkarna

Socialstyrelsen lanserar en ny nationell handlingsplan för patientsäkerhet, efter uppdrag från regeringen.

Tanken är att handlingsplanen ska vara ett stöd för regioner och kommuner när de tar fram egna planer och prioriteringar inom patientsäkerhetsområdet.

Under arbetet med handlingsplanen har Socialstyrelsen träffat representanter från många organisationer, däribland Karin Båtelson, förste vice ordförande Sveriges läkarförbund och ordförande för Sjukhusläkarna.

– Vi får verkligen hoppas att det här inte bara blir en skrivbordprodukt, säger Karin Båtelson. – Nu behövs handling. Vi behöver både fler vårdplatser på våra sjukhus och en rejäl satsning på primärvården med rätt kunskap och kompetens på rätt plats i hela hälso- sjukvården.

I handlingsplanen nämns exempelvis vikten av adekvat yrkeskompetens och vikten av fortbildning för personalen i hälso- och sjukvården.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Sveriges Läkarförbund
Mer information i Socialstyrelsens pressmeddelande https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/forsta-nationella-handlingsplanen-ska-utveckla-och-starka-patientsakerheten/
Agera för säker vård – kort om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 (kort version på Socialstyrelsens webbplats) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-1-6565.pdf
Agera för säker vård – nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 (lång version) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-1-6564.pdf

You must be logged in to post a comment Login