All posts tagged "Patientsäkerhetsarbete"

 • Fjolårets patientsäkerhetsarbete präglades av pandemin

  År 2020 dominerades till stor del av covid-19 vilket på olika sätt präglat Region Örebro läns verksamheter. Det visar en tillbakablick på det gångna årets patientsäkerhetsarbete. Den 4 mars år 2020 tog hälso- och sjukvården i Örebro...

  • Posted februari 12, 2021
  • 0
 • Lokalt | Mikaela Ridelberg jobbar för att utveckla regionens patientsäkerhetsarbete

  – Många bra och viktiga insatser görs i den svenska vården för att förbättra patientsäkerheten, men det finns stora brister i hur resultat från detta arbete används, säger Mikaela Ridelberg. Mikaela Ridelberg är verksamhetsutvecklare inom närsjukvården i...

  • Posted maj 23, 2016
  • 0
 • Lokalt | Vårdpersonal nöjda med eget patientsäkerhetsarbete

  Vårdens medarbetare tycker att samarbetet kring patientsäkerheten fungerar bra och öppet inom den egna enheten. Däremot kan det brista mellan olika enheter. Idag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting en sammanställning av patientsäkerhetskulturmätning 2012-2014. Region Örebro län genomförde...

  • Posted februari 2, 2015
  • 0