Lokalt | Mikaela Ridelberg jobbar för att utveckla regionens patientsäkerhetsarbete

By on 23 maj, 2016
Mikaela Ridelberg, verksamhetsutvecklare inom Region Örebro län och nybliven doktor i medicin.

– Många bra och viktiga insatser görs i den svenska vården för att förbättra patientsäkerheten, men det finns stora brister i hur resultat från detta arbete används, säger Mikaela Ridelberg.

Mikaela Ridelberg är verksamhetsutvecklare inom närsjukvården i Region Örebro län och nybliven doktor i medicin på Linköpings universitet. I sin avhandling, ”Towards safer care in Sweden?: Studies of influences on patient safety”, har hon undersökt patientsäkerhetsarbetet i de svenska landstingen och regionerna.

Mikaela Ridelberg menar att landsting och regioner i Sverige behöver utveckla bättre strukturer för att ta tillvara och omsätta kunskapen från studierna i praktiken och därmed stärka patientsäkerheten. Hon efterlyser utbildning i ämnet patientsäkerhet för alla yrkesgrupper i hälso- och sjukvården, men vill även se kompletterande forum som nätverk, webbsidor och databaser för att lära, systematisera och sprida kunskap om resultat från patientsäkerhetsarbete.

Vi måste hitta sätt att göra den här viktiga informationen mycket mer tillgänglig, säger Mikaela Ridelberg.

Patientsäkerhet och hälsofrämjande arbete
Mikaela är utbildad sjuksköterska och medicine doktor och jobbar i dag som verksamhetsutvecklare inom närsjukvården i Region Örebro län. Hon jobbar med att utveckla patientsäkerheten och det hälsofrämjande arbetet inom hälso- och sjukvården; t.ex. sjukdomsförebyggande arbete och avvikelsehantering.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login