Fjolårets patientsäkerhetsarbete präglades av pandemin

Av på 12 februari, 2021
Arkivbild.

År 2020 dominerades till stor del av covid-19 vilket på olika sätt präglat Region Örebro läns verksamheter. Det visar en tillbakablick på det gångna årets patientsäkerhetsarbete.

Den 4 mars år 2020 tog hälso- och sjukvården i Örebro län hand om den första patienten med covid-19. Därefter gick det fort och antalet vårdplatser ökades för att på ett säkert sätt kunna ta emot patienter i behov av vård. Samtidigt vidtogs åtgärder för att minimera undanträngningseffekterna för övriga patientgrupper. Det är något av kontentan i den patientsäkerhetsberättelse för fjolåret som hälso- och sjukvårdsnämnden antog vid dagens sammanträde.

– Det har varit ett på många sätt sorgligt, slitsamt och tufft år i skuggan av pandemin. Ännu är det inte läge att pusta ut, men vi kan ändå konstatera att vi har sett våra medarbetare göra fantastiska insatser för att ge en så god och säker vård som möjligt utifrån förutsättningarna, säger Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Patientsäkerhetsarbetet är en del av Region Örebro läns systematiska kvalitetsarbete som ska genomsyra och vara en integrerad del i det dagliga arbetet. Det finns förstås mycket att lyfta från det verksamhetsår som gått men oavsett hur urvalet görs skuggas det av pandemin.

I årsberättelsen noteras att det finns såväl engagemang som målmedvetenhet kopplat till patientsäkerhetsarbetet inom Region Örebro län, vilket möjliggjort flera kvalitetsförbättringar, trots pandemin. Det handlar bland annat om en utveckling av avvikelsehanteringen där fokus legat på ökad förbättringsvilja och regelbundna patientsäkerhetsronder för att kunna ge god och säker vård. Patientsäkerhetsarbetet har med andra ord utvecklats, men det finns fortfarande delar värda att bevaka och vidareutveckla.

– Vi vet att vi har stora utmaningar när det gäller till exempel kompetensförsörjning, verksamheternas egen kontroll av hur rutiner efterlevs och stabiliteten för våra IT-system. Ska vi klara dem måste vi fortsätta uppmana till öppenhet och dialog kring patientsäkerheten för att på så sätt gynna det ständigt pågående lärandet, säger Karin Sundin.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in