All posts tagged "Regionala tillväxtnämnden"

 • Region Örebro län bidrar när industrin rustar sig inför framtiden

  Det finns många industriföretag i Örebro län och den samlade industrin är viktig för den regionala ekonomin. Men det saknas inte utmaningar, industrin står inför stora omställningar vad gäller till exempel teknik, hållbarhet och kompetens. För att...

  • Posted december 15, 2022
  • 0
 • Stöd till grundläggande service på landsbygden

  Att ha tillgång till grundläggande service är viktigt för så väl boende och företagare i länet som för de som kommer hit på besök. Det har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd tagit fasta på och fattade i...

  • Posted februari 17, 2021
  • 0