Tufft ekonomiskt läge för regionala tillväxtnämnden

By on 24 oktober, 2023
Arkivbild

Tufft ekonomiskt läge för regionala tillväxtnämnden, men åtgärder har gett effekt. Regionala tillväxtnämnden kämpar precis som många andra i en ekonomisk uppförsbacke, där ökade kostnader ställer krav på besparingar och effektiviseringar.

Vid fredagens sammanträde tog nämnden emot verksamhetens förslag till handlingsplan för en ekonomi i balans samtidigt som tidigare beslut om återhållsamhet nu ser ut att ge resultat.

Den ekonomiska prognosen för Region Örebro län pekar mot ett underskott på mer än 1 miljard kronor vid årets slut. Underskottet beror till stor del på inflation och ökade pensionsavsättningar men även andra orsaker spelar in. Den skattehöjning på 75 öre och de höjda avgifter som fullmäktige beslutade om inför nästa år är inte tillräckligt för att parera underskottet.

Varje nämnd ska därför besluta om en handlingsplan med besparingsåtgärder och för regionala tillväxtnämnden handlar det om besparingar på 29 miljoner kronor. Beslutet om vilka åtgärder som blir aktuella väntas tas i slutet av november men redan vid fredagens sammanträde fick nämnden ta del av verksamhetens genomlysning.

– Det är inte lätt att spara så mycket pengar men vi måste agera snabbt och ta ansvar inför framtiden. Nu har vi fått verksamhetens förslag till besparingar och vi ska värdera dem innan vi fattar beslut lite senare i höst, säger Charlotta Englund (C), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

I det förslag till handlingsplan som verksamheten tagit fram finns åtgärder som kommer att bli verklighet och så finns det åtgärder som inte kommer att förverkligas.

– Verksamheten har gjort en noggrann genomlysning av hela förvaltningen och den har vi nu tagit del av. Nu kan vi inleda det politiska arbete där vi värderar alla alternativ innan vi är redo att fatta beslut. Vår målsättning är naturligtvis att erbjuda bästa möjliga verksamhet inom de ekonomiska ramar vi har tilldelats, säger Joakim Carlsson (S), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Det ekonomiska läget är tufft men det tidigare allmänna beslutet om återhållsamhet och det efterföljande beslutet om inköps- och anställningsstopp ger nu effekt vilket gör att regionala tillväxtnämndens prognos för helåret 2023 är 4,5 miljoner kronor.

– Det känns bra att de ekonomiska uppföljningar vi regelbundet gör ger vid handen att besluten om ekonomisk återhållsamhet ger resultat. Det är väldigt viktiga signaler som visar att vi är på rätt väg även om vi är långt ifrån framme, säger Bo Rudolfsson (KD), ledamot i regionala tillväxtnämnden.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login