Stöd till grundläggande service på landsbygden

By on 17 februari, 2021
Arkivbild.

Att ha tillgång till grundläggande service är viktigt för så väl boende och företagare i länet som för de som kommer hit på besök. Det har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd tagit fasta på och fattade i dag beslut om ett uppdaterat regionalt serviceprogram.

– Oavsett om du väljer att bosätta dig i en tätort eller på landsbygden är det viktigt att du har tillgång till en grundläggande service, och där tror jag att vi som offentlig aktör kan bidra. I serviceprogrammet har vi till exempel identifierat en rad punkter som är viktiga för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Det regionala serviceprogrammet för Örebro län är indelat i fem insatsområden varav ett är samordnade servicelösningar och lokala mötesplatser.

– Jag tror det är viktigt att vi skapar gemensamma lösningar för de aktörer som är verksamma på landsbygden. Ett exempel på det är servicepunkter där verksamheter som landsbygdshandeln, biblioteket, kyrkan och föreningslokalen skulle kunna stärka varandra och flerdubbla platsens attraktivitet, säger Irén Lejegren.

Stöd till butiker i glesbygden
Ett annat område handlar om stödformer som riktar sig till butiker och drivmedelsstationer på landsbygden.

– Regelverket som omgärdar de stöd som finns är omfattande för att säkerställa att pengarna hamnar där de bäst behövs. Men med det sagt vill jag uppmuntra de aktörer som verkar i glesbygden att söka stöd för att bibehålla, och till och med utveckla, sin verksamhet, säger Irén Lejegren.

De resterande tre insatsområdena är:

  • Stimulera till lokal offentlig upphandling,
  • alternativa servicelösningar och spridning av framgångsrika arbetssätt och metoder samt betaltjänster.

Det nu beslutade regionala serviceprogrammet är en revidering av det program som Region Örebro län tog över ansvaret för år 2015. Programmet gäller tills vidare.

Politik | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login