All posts tagged "Resultat"

 • Ny kalkyl visar resultatet av sparandet på olika sparkonton

  Banker och andra aktörer på finansmarknaden marknadsför inte alltid, sina sparkonton med samma typ av ränta. Det gör det svårt för konsumenter att avgöra, hur ett sparande kan utvecklas på olika konton. Oberoende Konsumenternas Bank- och finansbyrå...

  • Posted februari 25, 2024
  • 0
 • Den ekonomiska inbromsningen 2023 gav effekt

  Den ekonomiska inbromsningen 2023 gav effekt, men 2024 blir ett utmanande år. Det ekonomiska resultatet för 2023 är 80 miljoner sämre än den senaste prognosen, hälften av det beror på mindre statsbidrag än väntat. Trots gott arbete med...

  • Posted februari 1, 2024
  • 0
 • Medborgarundersökning 2023 Lindesberg

  Under hösten 2023 genomfördes en medborgarundersökning där 1200 slumpmässigt utvalda invånare i Lindesbergs kommun fick tycka till. Vad visar resultaten? Det kan du läsa om här. På uppdrag av Lindesbergs kommun har SCB gjort en medborgarundersökning, som...

  • Posted januari 27, 2024
  • 0
 • Resultat av medborgarundersökning 2023 i Hällefors

  Vartannat år görs en medborgarundersökning som ska ge en bild av hur kommunens invånare ser på kommunen. Förra året skickades undersökning ut till och besvarades av slumpmässigt utvalda medborgare i Hällefors kommun, och här presenteras resultatet. Resultatet...

  • Posted januari 15, 2024
  • 0
 • Pooltäckning vid Djupadalsbadet visar goda resultat

  Under 2023 har de tre uppvärmda utomhusbassängerna vid Djupadalsbadet, försetts med pooltäckning i energibesparande syfte. Nu har Kumla kommun sammanställt resultatet av pooltäckningen under det gångna året, och det med positiva effekter både vad gäller miljö, ekonomi...

  • Posted december 22, 2023
  • 0
 • Försämrade PISA-resultat i Sverige

  Försämrade PISA-resultat i Sverige, och i många andra länder. 15-åringar presterar sämre i matematik och läsförståelse i Sverige, i övriga Norden samt i de flesta andra OECD-länder. Det visar den internationella kunskapsmätningen PISA 2022. I naturvetenskap presterar de...

  • Posted december 5, 2023
  • 0
 • Resultat i ny undersökning en varningssignal till våra politiker

  Situationen i Sverige saknar motstycke och det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen, anser Polisförbundet. – Våldsutvecklingen är oerhört allvarlig. Att allmänhetens oro över brottsligheten ökat markant är en konsekvens av den samhällsutveckling som...

  • Posted oktober 12, 2023
  • 0
 • Sveriges bistånd till global hälsa och SRHR ger resultat

  Igår torsdag den 17 augusti publicerades den årliga rapporten, om Sveriges samlade bistånd inom hälsa och sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sverige är en ledande aktör inom global hälsa och bidrog 2022 med sex miljarder...

  • Posted augusti 18, 2023
  • 0
 • SJ tar initiativ

  Intresset för bekväma och klimatsmarta tågresor håller i sig. Järnvägen är ryggraden i den svenska transportförsörjningen och SJ har under årets andra kvartal presenterat ett nytt initiativ, ”Omtag svensk järnväg”, som ska leda till ett bredare och...

  • Posted juli 15, 2023
  • 0
 • Läcksökning på ledningsnätet ger resultat

  I hela landet sker läckage från gamla vattenledningar på grund av mindre rörbrott, fräthål och sprickor. Då ledningarna är nergrävda är det svårt att upptäcka dessa mindre läckage. Man arbetar aktivt för att kunna upptäcka och åtgärda...

  • Posted juni 26, 2023
  • 0