All posts tagged "Resultat"

 • Stödpengar kan ge snabbt bredband

  Post- och telestyrelsen (PTS) bedömer att delmålet om 1 Gigabit per sekund (Gbit/s) till 98 procent kan nås med aviserade stödpengar under de närmaste åren efter 2025. Den stora utmaningen är fortsatt att ge 99,9 procent tillgång...

  • Posted oktober 10, 2022
  • 0
 • Preliminära valresultatet i Örebro

  Det blev ett tight race mellan blocken i Riksdagsvalet, men även på det lokala planet blev det tight och ledningen kommer bero på vilka samarbeten som skapas. Vi vill påpeka att detta är preliminära siffror men med...

  • Posted september 12, 2022
  • 0
 • Bättre hjälp vid förlossningsskador

  Resultat från forskning ger kvinnor bättre hjälp vid förlossningsskador, en graviditet påverkar kvinnans kropp både före och under själva förlossningen. Forskning visar att både graviditeten och förlossningen i olika grad kan bidra till problem med bäckenbotten efteråt....

  • Posted september 8, 2022
  • 0
 • Bilist körde påverkad i Kumla

  En bilist är misstänkt för att ha kört bil i påverkat tillstånd i Kumla centrum. En polispatrull stoppar och kontrollerar en personbil och vid kontroll av föraren, en man i 35-årsåldern, fattar patrullen misstanke om att han...

  • Posted juni 14, 2022
  • 0
 • Fler fick uppleva nationaldagens blomprakt i år, visar ”Försommarkollen”

  På världsmiljödagen och nationaldagen gick folk runt om i landet ut för att agera medborgarforskare och rapportera in hur långt blomningen hade framskridit hos några vanliga växter hemma hos sig. Deras rapporter visar att blommorna blommar i...

  • Posted juni 9, 2022
  • 0
 • Företagen ger Hällefors kommun bra betyg

  Resultaten i SKR:s årliga undersökning ”Öppna jämförelsen i företagsklimat” även kallad Insikt presenterades den 21 april. Hällefors kommun får ett något högre betyg av företagen 2021 jämfört med mätåret 2020.   Insikt är en servicemätning av kommunernas...

  • Posted april 23, 2022
  • 0
 • Nationell telefonlinje för våldsutövare visar på positiva resultat

  Det finns ett utbrett behov i hela landet av telefonlinjen Välj att sluta, som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer, och telefonlinjen fyller sin funktion – den stora majoriteten...

  • Posted april 12, 2022
  • 0
 • Förbättrade resultat för förlossningsvården

  Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård ger goda resultat. I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021” från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, redovisas de insatser som Region Örebro län har gjort inom ramen för satsningen under...

  • Posted april 8, 2022
  • 0
 • Oförändrat ekonomiskt resultat för jordbruket 2021

  I början av december 2021 publicerade vi en första beräkning av jordbrukets ekonomiska utveckling 2021. Vid en uppdatering av siffrorna den 3 februari visar prisutvecklingen på insatsvaror en betydligt större ökning i slutskedet av 2021 än i...

  • Posted februari 4, 2022
  • 0
 • Regionen Örebro län visar ett starkt ekonomiskt resultat när 2021 summeras

  Region Örebro län visar upp ett starkt ekonomiskt resultat när fjolåret summeras i det preliminära bokslutet för år 2021. Främst är det tillfälliga statsbidrag kopplat till covid-testning och kollektivtrafiken som ger ett positivt balanskravsresultat om 697 miljoner...

  • Posted januari 20, 2022
  • 0