Alla inlägg taggade "Resultat"

 • Bra resultat för eleverna på Örebro kommuns gymnasieskolor

  Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger bättre än prognostiserat trots ett helt läsår med kombinerad när- och distansundervisning. Måluppfyllelsen är högre på både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen. Örebro kommuns gymnasieskolor har tagit sig igenom ännu ett år...

  • Skrivet juli 27, 2021
  • 0
 • Fortsatt goda resultat i grundskolan i Kumla kommun

  Återigen kan vi med stolthet berätta om ett gott resultat som årets årskurs 9 hade när de slutade grundskolan i Kumla kommun. Att 90 procent är behöriga till gymnasiet, ett resultat som till och med förbättrats något...

  • Skrivet juni 30, 2021
  • 0
 • Kumla kommun får fina resultat i utvärderingen Kommunkompassen

  Nu ser vi resultatet i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utvärdering Kommunkompassen som visar att Kumla kommun har gjort stora förbättringar sedan tidigare mätning 2017 och positiva förflyttningar har skett inom samtliga områden som Kommunkompassen mäter. Kommunkompassen...

  • Skrivet maj 10, 2021
  • 0
 • Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige i april

  Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19, det är nästan lika höga nivåer som i april 2020. Folkhälsomyndigheten genomför under pandemin...

  • Skrivet maj 6, 2021
  • 0
 • Kommunens resultatet från pandemiåret diskuteras på kommunfullmäktige

  Nu är det dags för kommunfullmäktige igen. Den här gången diskuteras resultatet från 2020. Vad blev gjort? Hur gick det med budgeten? Följ diskussionen direkt via kommunens webbsändning. På måndag 26 april ska årsredovisningen för det första...

  • Skrivet april 23, 2021
  • 0
 • Tillfälliga statsbidrag avgörande för regionens resultat

  Tillfälliga statsbidrag för pandemin ligger bakom ett högt ekonomiskt resultat 2020 för Region Örebro län, ett preliminärt resultat på + 530 miljoner kronor redovisades vid dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott. Pandemin har påverkat regionernas verksamheter och ekonomi...

  • Skrivet januari 19, 2021
  • 0
 • Över tusen körde för fort i Bergslagen

  Förra veckan hade polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighet. Sammanlagt rapporterades 1007 hastighetsöverträdelser i polisregion Bergslagen. Polisen genomför varje år flera särskilda trafiksäkerhetsveckor där man fokuserar lite extra på olika problemområden som finns i trafiken....

  • Skrivet september 23, 2020
  • 0
 • AkzoNobels resultat för Q2 visar starkt fokus på marginaler och kostnadsbesparingar som respons på motvinden från COVID-19

  Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar resultatet för andra kvartalet 2020 Höjdpunkter Q2 2020 Vinstmarginal (ROS), exklusive icke-fördelade kostnader1, ökade till 14,0 % (2019: 13,7 %) tack vare kostnadsbesparingar och stark marginalhantering Påverkan från COVID-19 minskade under...

  • Skrivet juli 26, 2020
  • 0
 • Utmanande andra kvartal för SJ

  Efter en stark inledning av året har SJs intäkter minskat kraftigt till följd av Coronapandemin. Något som syns tydligt under andra kvartalet vars rörelseresultatet uppgår till -656 MSEK (258). Corona-pandemin medförde att efterfrågan på tågresor i Sverige...

  • Skrivet juli 19, 2020
  • 0
 • Bra resultat för eleverna på Örebro kommuns gymnasieskolor

  Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger bättre än prognostiserat trots distansstudier. Inom de högskoleförberedande programmen är måluppfyllelsen till och med högre än föregående år. Örebro kommuns gymnasieskolor har hanterat omställningen till distansstudier på ett mycket bra sätt och...

  • Skrivet juni 17, 2020
  • 0