All posts tagged "Resultat"

 • Nationell telefonlinje för våldsutövare visar på positiva resultat

  Det finns ett utbrett behov i hela landet av telefonlinjen Välj att sluta, som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer, och telefonlinjen fyller sin funktion – den stora majoriteten...

  • Posted april 12, 2022
  • 0
 • Förbättrade resultat för förlossningsvården

  Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård ger goda resultat. I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021” från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, redovisas de insatser som Region Örebro län har gjort inom ramen för satsningen under...

  • Posted april 8, 2022
  • 0
 • Oförändrat ekonomiskt resultat för jordbruket 2021

  I början av december 2021 publicerade vi en första beräkning av jordbrukets ekonomiska utveckling 2021. Vid en uppdatering av siffrorna den 3 februari visar prisutvecklingen på insatsvaror en betydligt större ökning i slutskedet av 2021 än i...

  • Posted februari 4, 2022
  • 0
 • Regionen Örebro län visar ett starkt ekonomiskt resultat när 2021 summeras

  Region Örebro län visar upp ett starkt ekonomiskt resultat när fjolåret summeras i det preliminära bokslutet för år 2021. Främst är det tillfälliga statsbidrag kopplat till covid-testning och kollektivtrafiken som ger ett positivt balanskravsresultat om 697 miljoner...

  • Posted januari 20, 2022
  • 0
 • Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 hos barn och unga

  Ett stickprov bland Sveriges barn och unga från mitten av september visar att uppskattningsvis 0,4 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Resultaten pekar på att det inte är fler barn och unga...

  • Posted oktober 7, 2021
  • 0
 • Positivt ekonomiskt resultat och prognosen att nå de uppsatta målen är god

  Ett positivt ekonomiskt resultat och en god prognos för att uppfylla de mål som sattes upp inför verksamhetsåret 2021, det är två saker som går att läsa i Region Örebro läns delårsrapport för perioden januari-juli som i...

  • Posted september 21, 2021
  • 0
 • Bra resultat för eleverna på Örebro kommuns gymnasieskolor

  Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger bättre än prognostiserat trots ett helt läsår med kombinerad när- och distansundervisning. Måluppfyllelsen är högre på både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen. Örebro kommuns gymnasieskolor har tagit sig igenom ännu ett år...

  • Posted juli 27, 2021
  • 0
 • Fortsatt goda resultat i grundskolan i Kumla kommun

  Återigen kan vi med stolthet berätta om ett gott resultat som årets årskurs 9 hade när de slutade grundskolan i Kumla kommun. Att 90 procent är behöriga till gymnasiet, ett resultat som till och med förbättrats något...

  • Posted juni 30, 2021
  • 0
 • Kumla kommun får fina resultat i utvärderingen Kommunkompassen

  Nu ser vi resultatet i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utvärdering Kommunkompassen som visar att Kumla kommun har gjort stora förbättringar sedan tidigare mätning 2017 och positiva förflyttningar har skett inom samtliga områden som Kommunkompassen mäter. Kommunkompassen...

  • Posted maj 10, 2021
  • 0
 • Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige i april

  Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19, det är nästan lika höga nivåer som i april 2020. Folkhälsomyndigheten genomför under pandemin...

  • Posted maj 6, 2021
  • 0