Företagen ger Hällefors kommun bra betyg

By on 23 april, 2022
Arkivbild

Resultaten i SKR:s årliga undersökning ”Öppna jämförelsen i företagsklimat” även kallad Insikt presenterades den 21 april. Hällefors kommun får ett något högre betyg av företagen 2021 jämfört med mätåret 2020.
 
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. En enkät skickas till de företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret 2021.

Hällefors kommun ökar något på det totala betyget och belönas med NKI 71, vilket graderas som högt enligt SKR och hamnar på rankingplacering 148.

Högst omdöme får livsmedelskontroll med NKI 85 och hamnar på en rankingplacering 30 medan resultatet för bygglov har lägst betyg med ett NKI på 39. Kommunen får även höga resultat inom bemötande, kompetens och rättssäkerhet.

Totalt deltar nära 200 kommuner i rankingen 2021. Mätningen sker utifrån verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn, livsmedelskontroll. I enkäten ställs även frågor avseende sex serviceområden – information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Örebro län | Hällefors
Örebronyheter

Källa: Hällefors kommun

You must be logged in to post a comment Login